Xổ Số Bình Dương 30 ngày

Xổ số Bình Dương 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Bình Dương trong 30 ngày gần đây nhất (XSBD 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Bình Dương trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Bình Dương 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày gần nhất

Giải tám 77
Giải bảy 963
Giải sáu 8450 7050 7859
Giải năm 0657
Giải tư 22841 96674 29144 21839
62719 19244 86057
Giải ba 57385 87876
Giải nhì 99605
Giải nhất 62211
Đặc biệt 772967
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 11 19 39 41 44 44 50 50
57 57 59 63 67 74 76 77 85
Đầu Lô tô
0 05
1 11, 19
2
3 39
4 41, 44, 44
5 50, 50, 57, 57, 59
6 63, 67
7 74, 76, 77
8 85
9
Đuôi Lô tô
0 50, 50
1 11, 41
2
3 63
4 44, 44, 74
5 05, 85
6 76
7 57, 57, 67, 77
8
9 19, 39, 59
Giải tám 16
Giải bảy 260
Giải sáu 9950 5308 8423
Giải năm 3824
Giải tư 39267 42292 03336 18494
32094 33062 83129
Giải ba 01966 70532
Giải nhì 23681
Giải nhất 57517
Đặc biệt 655753
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 16 17 23 24 29 32 36 50
53 60 62 66 67 81 92 94 94
Đầu Lô tô
0 08
1 16, 17
2 23, 24, 29
3 32, 36
4
5 50, 53
6 60, 62, 66, 67
7
8 81
9 92, 94, 94
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 81
2 32, 62, 92
3 23, 53
4 24, 94, 94
5
6 16, 36, 66
7 17, 67
8 08
9 29
Giải tám 41
Giải bảy 450
Giải sáu 9035 7103 5180
Giải năm 1813
Giải tư 24824 19725 78022 41259
38451 11836 02247
Giải ba 64808 75568
Giải nhì 52287
Giải nhất 75733
Đặc biệt 842297
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 13 22 24 25 33 35 36
41 47 50 51 59 68 80 87 97
Đầu Lô tô
0 03, 08
1 13
2 22, 24, 25
3 33, 35, 36
4 41, 47
5 50, 51, 59
6 68
7
8 80, 87
9 97
Đuôi Lô tô
0 50, 80
1 41, 51
2 22
3 03, 13, 33
4 24
5 25, 35
6 36
7 47, 87, 97
8 08, 68
9 59
Giải tám 71
Giải bảy 108
Giải sáu 6515 3284 4793
Giải năm 2930
Giải tư 00693 91191 98827 58001
03755 91789 94990
Giải ba 97145 39310
Giải nhì 59169
Giải nhất 45642
Đặc biệt 094438
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 10 15 27 30 38 42 45
55 69 71 84 89 90 91 93 93
Đầu Lô tô
0 01, 08
1 10, 15
2 27
3 30, 38
4 42, 45
5 55
6 69
7 71
8 84, 89
9 90, 91, 93, 93
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 90
1 01, 71, 91
2 42
3 93, 93
4 84
5 15, 45, 55
6
7 27
8 08, 38
9 69, 89
Giải tám 82
Giải bảy 184
Giải sáu 3859 0309 2852
Giải năm 0600
Giải tư 02001 07688 12173 78712
24136 01147 04974
Giải ba 35031 93006
Giải nhì 30022
Giải nhất 91350
Đặc biệt 318360
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 06 09 12 22 31 36 47
50 52 59 60 73 74 82 84 88
Đầu Lô tô
0 00, 01, 06, 09
1 12
2 22
3 31, 36
4 47
5 50, 52, 59
6 60
7 73, 74
8 82, 84, 88
9
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 60
1 01, 31
2 12, 22, 52, 82
3 73
4 74, 84
5
6 06, 36
7 47
8 88
9 09, 59
Giải tám 18
Giải bảy 491
Giải sáu 0066 8372 7241
Giải năm 5958
Giải tư 83909 06418 84727 22601
89467 67106 33077
Giải ba 20950 72854
Giải nhì 17672
Giải nhất 34630
Đặc biệt 590592
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 09 18 18 27 30 41 50
54 58 66 67 72 72 77 91 92
Đầu Lô tô
0 01, 06, 09
1 18, 18
2 27
3 30
4 41
5 50, 54, 58
6 66, 67
7 72, 72, 77
8
9 91, 92
Đuôi Lô tô
0 30, 50
1 01, 41, 91
2 72, 72, 92
3
4 54
5
6 06, 66
7 27, 67, 77
8 18, 18, 58
9 09
Giải tám 59
Giải bảy 392
Giải sáu 9221 3721 7001
Giải năm 7956
Giải tư 16528 45209 31872 99123
42951 45674 54073
Giải ba 06692 83462
Giải nhì 71942
Giải nhất 22313
Đặc biệt 950958
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 13 21 21 23 28 42 51
56 58 59 62 72 73 74 92 92
Đầu Lô tô
0 01, 09
1 13
2 21, 21, 23, 28
3
4 42
5 51, 56, 58, 59
6 62
7 72, 73, 74
8
9 92, 92
Đuôi Lô tô
0
1 01, 21, 21, 51
2 42, 62, 72, 92, 92
3 13, 23, 73
4 74
5
6 56
7
8 28, 58
9 09, 59
Giải tám 39
Giải bảy 351
Giải sáu 4026 0216 6711
Giải năm 1986
Giải tư 56726 71759 50511 87758
16929 31015 05770
Giải ba 25364 89086
Giải nhì 93518
Giải nhất 86160
Đặc biệt 105453
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 11 15 16 18 26 26 29 39
51 53 58 59 60 64 70 86 86
Đầu Lô tô
0
1 11, 11, 15, 16, 18
2 26, 26, 29
3 39
4
5 51, 53, 58, 59
6 60, 64
7 70
8 86, 86
9
Đuôi Lô tô
0 60, 70
1 11, 11, 51
2
3 53
4 64
5 15
6 16, 26, 26, 86, 86
7
8 18, 58
9 29, 39, 59
Giải tám 41
Giải bảy 723
Giải sáu 7464 3774 6951
Giải năm 3172
Giải tư 62323 97823 22123 30183
04901 54050 74741
Giải ba 95651 92218
Giải nhì 32061
Giải nhất 82175
Đặc biệt 005463
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 18 23 23 23 23 41 41 50
51 51 61 63 64 72 74 75 83
Đầu Lô tô
0 01
1 18
2 23, 23, 23, 23
3
4 41, 41
5 50, 51, 51
6 61, 63, 64
7 72, 74, 75
8 83
9
Đuôi Lô tô
0 50
1 01, 41, 41, 51, 51, 61
2 72
3 23, 23, 23, 23, 63, 83
4 64, 74
5 75
6
7
8 18
9
Giải tám 45
Giải bảy 962
Giải sáu 8302 1379 6316
Giải năm 8460
Giải tư 24055 68421 74707 43313
03424 02593 23259
Giải ba 36729 70025
Giải nhì 84105
Giải nhất 72156
Đặc biệt 433640
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 07 13 16 21 24 25 29
40 45 55 56 59 60 62 79 93
Đầu Lô tô
0 02, 05, 07
1 13, 16
2 21, 24, 25, 29
3
4 40, 45
5 55, 56, 59
6 60, 62
7 79
8
9 93
Đuôi Lô tô
0 40, 60
1 21
2 02, 62
3 13, 93
4 24
5 05, 25, 45, 55
6 16, 56
7 07
8
9 29, 59, 79
Giải tám 07
Giải bảy 166
Giải sáu 4819 9517 2489
Giải năm 1531
Giải tư 93238 94922 89062 23949
08843 92855 06533
Giải ba 33950 85296
Giải nhì 14836
Giải nhất 20382
Đặc biệt 405220
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 19 20 22 31 33 36 38 43
49 50 55 62 66 7 82 89 96
Đầu Lô tô
0
1 17, 19
2 20, 22
3 31, 33, 36, 38
4 43, 49
5 50, 55
6 62, 66
7 7
8 82, 89
9 96
Đuôi Lô tô
0 20, 50
1 31
2 22, 62, 82
3 33, 43
4
5 55
6 36, 66, 96
7 7, 17
8 38
9 19, 49, 89
Giải tám 80
Giải bảy 793
Giải sáu 4773 9922 1662
Giải năm 7348
Giải tư 27313 94753 74080 36106
36889 94614 36968
Giải ba 89179 60177
Giải nhì 20444
Giải nhất 61029
Đặc biệt 380381
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 13 14 22 29 44 48 53 62
68 73 77 79 80 80 81 89 93
Đầu Lô tô
0 06
1 13, 14
2 22, 29
3
4 44, 48
5 53
6 62, 68
7 73, 77, 79
8 80, 80, 81, 89
9 93
Đuôi Lô tô
0 80, 80
1 81
2 22, 62
3 13, 53, 73, 93
4 14, 44
5
6 06
7 77
8 48, 68
9 29, 79, 89
Giải tám 83
Giải bảy 803
Giải sáu 5131 5879 2013
Giải năm 2087
Giải tư 33528 21162 82737 63430
10065 43034 29298
Giải ba 52839 26238
Giải nhì 66037
Giải nhất 72431
Đặc biệt 864379
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 13 28 30 31 31 34 37 37
38 39 62 65 79 79 83 87 98
Đầu Lô tô
0 03
1 13
2 28
3 30, 31, 31, 34, 37, 37, 38, 39
4
5
6 62, 65
7 79, 79
8 83, 87
9 98
Đuôi Lô tô
0 30
1 31, 31
2 62
3 03, 13, 83
4 34
5 65
6
7 37, 37, 87
8 28, 38, 98
9 39, 79, 79
Giải tám 44
Giải bảy 928
Giải sáu 7729 4842 7475
Giải năm 8439
Giải tư 05882 47217 22693 83665
35962 06330 29012
Giải ba 65650 23655
Giải nhì 56777
Giải nhất 95396
Đặc biệt 965190
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 17 28 29 30 39 42 44 50
55 62 65 75 77 82 90 93 96
Đầu Lô tô
0
1 12, 17
2 28, 29
3 30, 39
4 42, 44
5 50, 55
6 62, 65
7 75, 77
8 82
9 90, 93, 96
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 90
1
2 12, 42, 62, 82
3 93
4 44
5 55, 65, 75
6 96
7 17, 77
8 28
9 29, 39
Giải tám 28
Giải bảy 250
Giải sáu 8264 3780 1563
Giải năm 4645
Giải tư 34279 63032 50997 98713
29854 60789 11191
Giải ba 43914 04147
Giải nhì 65598
Giải nhất 85813
Đặc biệt 861968
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 13 14 28 32 45 47 50 54
63 64 68 79 80 89 91 97 98
Đầu Lô tô
0
1 13, 13, 14
2 28
3 32
4 45, 47
5 50, 54
6 63, 64, 68
7 79
8 80, 89
9 91, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 50, 80
1 91
2 32
3 13, 13, 63
4 14, 54, 64
5 45
6
7 47, 97
8 28, 68, 98
9 79, 89
Giải tám 82
Giải bảy 213
Giải sáu 2282 2003 5159
Giải năm 9672
Giải tư 23308 72430 03966 40800
13582 68962 22013
Giải ba 23601 69487
Giải nhì 72216
Giải nhất 68734
Đặc biệt 789614
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 03 08 13 13 14 16 30
34 59 62 66 72 82 82 82 87
Đầu Lô tô
0 00, 01, 03, 08
1 13, 13, 14, 16
2
3 30, 34
4
5 59
6 62, 66
7 72
8 82, 82, 82, 87
9
Đuôi Lô tô
0 00, 30
1 01
2 62, 72, 82, 82, 82
3 03, 13, 13
4 14, 34
5
6 16, 66
7 87
8 08
9 59
Giải tám 69
Giải bảy 417
Giải sáu 1863 1661 4769
Giải năm 3830
Giải tư 09764 85471 77777 52998
76877 02760 33896
Giải ba 40688 40021
Giải nhì 00695
Giải nhất 52325
Đặc biệt 291727
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 21 25 27 30 60 61 63 64
69 69 71 77 77 88 95 96 98
Đầu Lô tô
0
1 17
2 21, 25, 27
3 30
4
5
6 60, 61, 63, 64, 69, 69
7 71, 77, 77
8 88
9 95, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 30, 60
1 21, 61, 71
2
3 63
4 64
5 25, 95
6 96
7 17, 27, 77, 77
8 88, 98
9 69, 69
Giải tám 62
Giải bảy 388
Giải sáu 5999 4933 2511
Giải năm 6404
Giải tư 22332 60687 94402 20882
57379 67545 19515
Giải ba 84930 40724
Giải nhì 79308
Giải nhất 50742
Đặc biệt 262332
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 08 11 15 24 30 32 32
33 42 45 62 79 82 87 88 99
Đầu Lô tô
0 02, 04, 08
1 11, 15
2 24
3 30, 32, 32, 33
4 42, 45
5
6 62
7 79
8 82, 87, 88
9 99
Đuôi Lô tô
0 30
1 11
2 02, 32, 32, 42, 62, 82
3 33
4 04, 24
5 15, 45
6
7 87
8 08, 88
9 79, 99
Giải tám 24
Giải bảy 083
Giải sáu 3716 8491 3269
Giải năm 6286
Giải tư 07137 55594 54999 36213
62901 25561 29210
Giải ba 68736 81494
Giải nhì 34408
Giải nhất 57724
Đặc biệt 190104
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 08 10 13 16 24 24 36
37 61 69 83 86 91 94 94 99
Đầu Lô tô
0 01, 04, 08
1 10, 13, 16
2 24, 24
3 36, 37
4
5
6 61, 69
7
8 83, 86
9 91, 94, 94, 99
Đuôi Lô tô
0 10
1 01, 61, 91
2
3 13, 83
4 04, 24, 24, 94, 94
5
6 16, 36, 86
7 37
8 08
9 69, 99
Giải tám 54
Giải bảy 920
Giải sáu 6041 8589 1073
Giải năm 4861
Giải tư 37116 48476 22601 57927
04099 35731 30350
Giải ba 44933 23653
Giải nhì 85346
Giải nhất 46106
Đặc biệt 019137
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 16 20 27 31 33 37 41
46 50 53 54 61 73 76 89 99
Đầu Lô tô
0 01, 06
1 16
2 20, 27
3 31, 33, 37
4 41, 46
5 50, 53, 54
6 61
7 73, 76
8 89
9 99
Đuôi Lô tô
0 20, 50
1 01, 31, 41, 61
2
3 33, 53, 73
4 54
5
6 06, 16, 46, 76
7 27, 37
8
9 89, 99
Giải tám 26
Giải bảy 292
Giải sáu 5839 5489 2494
Giải năm 6378
Giải tư 16300 28766 96785 48115
10190 66009 62192
Giải ba 82507 85674
Giải nhì 45805
Giải nhất 59035
Đặc biệt 986619
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 07 09 15 19 26 35 39
66 74 78 85 89 90 92 92 94
Đầu Lô tô
0 00, 05, 07, 09
1 15, 19
2 26
3 35, 39
4
5
6 66
7 74, 78
8 85, 89
9 90, 92, 92, 94
Đuôi Lô tô
0 00, 90
1
2 92, 92
3
4 74, 94
5 05, 15, 35, 85
6 26, 66
7 07
8 78
9 09, 19, 39, 89
Giải tám 07
Giải bảy 256
Giải sáu 1367 7365 9382
Giải năm 7371
Giải tư 78279 93399 06133 86733
42785 70699 70146
Giải ba 30725 37676
Giải nhì 76112
Giải nhất 18454
Đặc biệt 156511
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 12 25 33 33 46 54 56 65
67 7 71 76 79 82 85 99 99
Đầu Lô tô
0
1 11, 12
2 25
3 33, 33
4 46
5 54, 56
6 65, 67
7 7, 71, 76, 79
8 82, 85
9 99, 99
Đuôi Lô tô
0
1 11, 71
2 12, 82
3 33, 33
4 54
5 25, 65, 85
6 46, 56, 76
7 7, 67
8
9 79, 99, 99
Giải tám 13
Giải bảy 640
Giải sáu 9853 4054 7463
Giải năm 1716
Giải tư 67545 21078 11961 62708
50995 14673 02254
Giải ba 24564 95682
Giải nhì 23903
Giải nhất 21885
Đặc biệt 547431
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 13 16 31 40 45 53 54
54 61 63 64 73 78 82 85 95
Đầu Lô tô
0 03, 08
1 13, 16
2
3 31
4 40, 45
5 53, 54, 54
6 61, 63, 64
7 73, 78
8 82, 85
9 95
Đuôi Lô tô
0 40
1 31, 61
2 82
3 03, 13, 53, 63, 73
4 54, 54, 64
5 45, 85, 95
6 16
7
8 08, 78
9
Giải tám 84
Giải bảy 082
Giải sáu 8368 6099 5359
Giải năm 4806
Giải tư 25755 66730 06863 87059
30283 71582 32541
Giải ba 89724 19633
Giải nhì 08281
Giải nhất 11155
Đặc biệt 871141
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 24 30 33 41 41 55 55 59
59 63 68 81 82 82 83 84 99
Đầu Lô tô
0 06
1
2 24
3 30, 33
4 41, 41
5 55, 55, 59, 59
6 63, 68
7
8 81, 82, 82, 83, 84
9 99
Đuôi Lô tô
0 30
1 41, 41, 81
2 82, 82
3 33, 63, 83
4 24, 84
5 55, 55
6 06
7
8 68
9 59, 59, 99
Giải tám 12
Giải bảy 016
Giải sáu 6784 3581 8397
Giải năm 0987
Giải tư 66719 20173 78667 18212
38515 58728 93886
Giải ba 24824 97082
Giải nhì 30610
Giải nhất 43357
Đặc biệt 666783
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 12 12 15 16 19 24 28 57
67 73 81 82 83 84 86 87 97
Đầu Lô tô
0
1 10, 12, 12, 15, 16, 19
2 24, 28
3
4
5 57
6 67
7 73
8 81, 82, 83, 84, 86, 87
9 97
Đuôi Lô tô
0 10
1 81
2 12, 12, 82
3 73, 83
4 24, 84
5 15
6 16, 86
7 57, 67, 87, 97
8 28
9 19
Giải tám 96
Giải bảy 745
Giải sáu 0652 0196 9769
Giải năm 3547
Giải tư 99151 10020 73658 95037
88884 36885 00966
Giải ba 68006 72815
Giải nhì 14209
Giải nhất 78290
Đặc biệt 439415
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 15 15 20 37 45 47 51
52 58 66 69 84 85 90 96 96
Đầu Lô tô
0 06, 09
1 15, 15
2 20
3 37
4 45, 47
5 51, 52, 58
6 66, 69
7
8 84, 85
9 90, 96, 96
Đuôi Lô tô
0 20, 90
1 51
2 52
3
4 84
5 15, 15, 45, 85
6 06, 66, 96, 96
7 37, 47
8 58
9 09, 69
Giải tám 07
Giải bảy 841
Giải sáu 5807 8483 3698
Giải năm 3491
Giải tư 55458 90503 66009 14597
53923 76870 07845
Giải ba 73233 42157
Giải nhì 02992
Giải nhất 81629
Đặc biệt 978152
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 09 23 29 33 41 45 52
57 58 7 70 83 91 92 97 98
Đầu Lô tô
0 03, 07, 09
1
2 23, 29
3 33
4 41, 45
5 52, 57, 58
6
7 7, 70
8 83
9 91, 92, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 70
1 41, 91
2 52, 92
3 03, 23, 33, 83
4
5 45
6
7 07, 7, 57, 97
8 58, 98
9 09, 29
Giải tám 43
Giải bảy 649
Giải sáu 5134 3604 1653
Giải năm 3683
Giải tư 90243 82451 31968 80546
49583 92787 02622
Giải ba 74547 21834
Giải nhì 98222
Giải nhất 84926
Đặc biệt 466056
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 22 22 26 34 34 43 43 46
47 49 51 53 56 68 83 83 87
Đầu Lô tô
0 04
1
2 22, 22, 26
3 34, 34
4 43, 43, 46, 47, 49
5 51, 53, 56
6 68
7
8 83, 83, 87
9
Đuôi Lô tô
0
1 51
2 22, 22
3 43, 43, 53, 83, 83
4 04, 34, 34
5
6 26, 46, 56
7 47, 87
8 68
9 49
Giải tám 26
Giải bảy 080
Giải sáu 2225 6288 3394
Giải năm 3189
Giải tư 51359 09653 38238 02317
14629 50435 52705
Giải ba 62200 29691
Giải nhì 48344
Giải nhất 84776
Đặc biệt 579157
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 17 25 26 29 35 38 44
53 57 59 76 80 88 89 91 94
Đầu Lô tô
0 00, 05
1 17
2 25, 26, 29
3 35, 38
4 44
5 53, 57, 59
6
7 76
8 80, 88, 89
9 91, 94
Đuôi Lô tô
0 00, 80
1 91
2
3 53
4 44, 94
5 05, 25, 35
6 26, 76
7 17, 57
8 38, 88
9 29, 59, 89
Giải tám 63
Giải bảy 706
Giải sáu 5209 6083 2104
Giải năm 7432
Giải tư 54905 03641 90269 18904
28818 67889 92604
Giải ba 79160 81079
Giải nhì 72708
Giải nhất 35119
Đặc biệt 602392
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 04 05 06 08 09 18 19
32 41 60 63 69 79 83 89 92
Đầu Lô tô
0 04, 04, 04, 05, 06, 08, 09
1 18, 19
2
3 32
4 41
5
6 60, 63, 69
7 79
8 83, 89
9 92
Đuôi Lô tô
0 60
1 41
2 32, 92
3 63, 83
4 04, 04, 04
5 05
6 06
7
8 08, 18
9 09, 19, 69, 79, 89

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Bình Dương

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
532 lần
922 lần
571 lần
561 lần
321 lần
Cặp sốXuất hiện
791 lần
191 lần
151 lần
811 lần
271 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
650 lần
640 lần
620 lần
610 lần
660 lần
Cặp sốXuất hiện
690 lần
720 lần
710 lần
700 lần
590 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
5728 ngày
5627 ngày
5226 ngày
1525 ngày
8324 ngày
Cặp sốSố ngày
4123 ngày
3122 ngày
1121 ngày
1920 ngày
3719 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
631 ngày
671 ngày
601 ngày
581 ngày
561 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
571 ngày
681 ngày
791 ngày
921 ngày
971 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
02 lần
15 lần
23 lần
32 lần
44 lần
Tổng ĐBXuất hiện
53 lần
64 lần
71 lần
82 lần
94 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 01 lần
Đầu 14 lần
Đầu 22 lần
Đầu 34 lần
Đầu 42 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 56 lần
Đầu 64 lần
Đầu 71 lần
Đầu 82 lần
Đầu 94 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 04 lần
Đuôi 14 lần
Đuôi 24 lần
Đuôi 34 lần
Đuôi 42 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 51 lần
Đuôi 61 lần
Đuôi 75 lần
Đuôi 83 lần
Đuôi 92 lần
Chia sẻ
crumbsofexpression cycLetherapydoc Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất Thế giới game Tựa game mới nhất Các thể loại game online Top game hot nhất 2023 Top game casino online Tựa game phổ biến nhất Game casino hot nhất Game ưa chuộng nhất Các game phổ biến nhất Game hay nhất thời đại guamtroikatours Le2siciLietraveL theschooLoffLuency brentwoodsurvey icemachinediscount heatingindc themahatmaandthedoctor dimensionaLecoLogy impactgLobaLinc wfwuLianwang chuphinhcuoibinhduong deLices-cuLinaires warbirdentertainment gingerandthegeek arLie-consuLting set-de-jazz dttxcn2 noithatbinhdan myrosepompon