Xổ Số Bình Thuận 30 ngày

Xổ số Bình Thuận 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Bình Thuận trong 30 ngày gần đây nhất (XSBTH 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Bình Thuận trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Bình Thuận 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Bình Thuận 30 ngày gần nhất

Giải tám 14
Giải bảy 021
Giải sáu 4558 1489 4136
Giải năm 7684
Giải tư 55725 04204 76375 27455
19083 13831 77540
Giải ba 94656 12668
Giải nhì 59095
Giải nhất 78766
Đặc biệt 440134
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 14 21 25 31 34 36 40 55
56 58 66 68 75 83 84 89 95
Đầu Lô tô
0 04
1 14
2 21, 25
3 31, 34, 36
4 40
5 55, 56, 58
6 66, 68
7 75
8 83, 84, 89
9 95
Đuôi Lô tô
0 40
1 21, 31
2
3 83
4 04, 14, 34, 84
5 25, 55, 75, 95
6 36, 56, 66
7
8 58, 68
9 89
Giải tám 97
Giải bảy 134
Giải sáu 2074 7546 6206
Giải năm 5321
Giải tư 24229 23335 20815 07801
44956 99532 05917
Giải ba 11385 18593
Giải nhì 44057
Giải nhất 55452
Đặc biệt 751294
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 15 17 21 29 32 34 35
46 52 56 57 74 85 93 94 97
Đầu Lô tô
0 01, 06
1 15, 17
2 21, 29
3 32, 34, 35
4 46
5 52, 56, 57
6
7 74
8 85
9 93, 94, 97
Đuôi Lô tô
0
1 01, 21
2 32, 52
3 93
4 34, 74, 94
5 15, 35, 85
6 06, 46, 56
7 17, 57, 97
8
9 29
Giải tám 13
Giải bảy 168
Giải sáu 8544 1180 7083
Giải năm 8392
Giải tư 89825 61096 68710 83014
17777 09061 72903
Giải ba 24769 96566
Giải nhì 14981
Giải nhất 02681
Đặc biệt 409565
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 10 13 14 25 44 61 65 66
68 69 77 80 81 81 83 92 96
Đầu Lô tô
0 03
1 10, 13, 14
2 25
3
4 44
5
6 61, 65, 66, 68, 69
7 77
8 80, 81, 81, 83
9 92, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 80
1 61, 81, 81
2 92
3 03, 13, 83
4 14, 44
5 25, 65
6 66, 96
7 77
8 68
9 69
Giải tám 93
Giải bảy 651
Giải sáu 6531 4719 4793
Giải năm 9813
Giải tư 66815 30995 51951 10526
99304 85228 86623
Giải ba 15431 05232
Giải nhì 57832
Giải nhất 99337
Đặc biệt 590547
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 13 15 19 23 26 28 31 31
32 32 37 47 51 51 93 93 95
Đầu Lô tô
0 04
1 13, 15, 19
2 23, 26, 28
3 31, 31, 32, 32, 37
4 47
5 51, 51
6
7
8
9 93, 93, 95
Đuôi Lô tô
0
1 31, 31, 51, 51
2 32, 32
3 13, 23, 93, 93
4 04
5 15, 95
6 26
7 37, 47
8 28
9 19
Giải tám 98
Giải bảy 864
Giải sáu 9797 2579 2433
Giải năm 2767
Giải tư 76786 20165 29084 96573
18525 86640 12962
Giải ba 89802 91620
Giải nhì 13753
Giải nhất 23227
Đặc biệt 054219
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 19 20 25 27 33 40 53 62
64 65 67 73 79 84 86 97 98
Đầu Lô tô
0 02
1 19
2 20, 25, 27
3 33
4 40
5 53
6 62, 64, 65, 67
7 73, 79
8 84, 86
9 97, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 40
1
2 02, 62
3 33, 53, 73
4 64, 84
5 25, 65
6 86
7 27, 67, 97
8 98
9 19, 79
Giải tám 83
Giải bảy 713
Giải sáu 9721 2159 8447
Giải năm 6196
Giải tư 38187 84447 39616 47735
90753 74607 52909
Giải ba 14568 75877
Giải nhì 89451
Giải nhất 66355
Đặc biệt 872800
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 09 13 16 21 35 47 47
51 53 55 59 68 77 83 87 96
Đầu Lô tô
0 00, 07, 09
1 13, 16
2 21
3 35
4 47, 47
5 51, 53, 55, 59
6 68
7 77
8 83, 87
9 96
Đuôi Lô tô
0 00
1 21, 51
2
3 13, 53, 83
4
5 35, 55
6 16, 96
7 07, 47, 47, 77, 87
8 68
9 09, 59
Giải tám 63
Giải bảy 291
Giải sáu 8176 9995 9721
Giải năm 6260
Giải tư 81593 05856 10390 74153
20188 50451 92074
Giải ba 41965 43891
Giải nhì 79942
Giải nhất 83421
Đặc biệt 142953
Phóng to
Lô tô trực tiếp
21 21 42 51 53 53 56 60 63
65 74 76 88 90 91 91 93 95
Đầu Lô tô
0
1
2 21, 21
3
4 42
5 51, 53, 53, 56
6 60, 63, 65
7 74, 76
8 88
9 90, 91, 91, 93, 95
Đuôi Lô tô
0 60, 90
1 21, 21, 51, 91, 91
2 42
3 53, 53, 63, 93
4 74
5 65, 95
6 56, 76
7
8 88
9
Giải tám 95
Giải bảy 391
Giải sáu 7735 0263 8765
Giải năm 0133
Giải tư 45660 28867 88806 29667
14986 46361 62160
Giải ba 36991 76826
Giải nhì 14921
Giải nhất 71242
Đặc biệt 188545
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 21 26 33 35 42 45 60 60
61 63 65 67 67 86 91 91 95
Đầu Lô tô
0 06
1
2 21, 26
3 33, 35
4 42, 45
5
6 60, 60, 61, 63, 65, 67, 67
7
8 86
9 91, 91, 95
Đuôi Lô tô
0 60, 60
1 21, 61, 91, 91
2 42
3 33, 63
4
5 35, 45, 65, 95
6 06, 26, 86
7 67, 67
8
9
Giải tám 91
Giải bảy 662
Giải sáu 6188 2071 0536
Giải năm 3175
Giải tư 19559 23975 30530 22099
13083 00633 49157
Giải ba 04149 08881
Giải nhì 73084
Giải nhất 08015
Đặc biệt 108873
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 30 33 36 49 57 59 62 71
73 75 75 81 83 84 88 91 99
Đầu Lô tô
0
1 15
2
3 30, 33, 36
4 49
5 57, 59
6 62
7 71, 73, 75, 75
8 81, 83, 84, 88
9 91, 99
Đuôi Lô tô
0 30
1 71, 81, 91
2 62
3 33, 73, 83
4 84
5 15, 75, 75
6 36
7 57
8 88
9 49, 59, 99
Giải tám 70
Giải bảy 305
Giải sáu 7035 1659 8973
Giải năm 8516
Giải tư 89114 94122 42047 27898
15532 19557 12941
Giải ba 12946 17807
Giải nhì 22682
Giải nhất 91695
Đặc biệt 094515
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 14 15 16 22 32 35 41
46 47 57 59 70 73 82 95 98
Đầu Lô tô
0 05, 07
1 14, 15, 16
2 22
3 32, 35
4 41, 46, 47
5 57, 59
6
7 70, 73
8 82
9 95, 98
Đuôi Lô tô
0 70
1 41
2 22, 32, 82
3 73
4 14
5 05, 15, 35, 95
6 16, 46
7 07, 47, 57
8 98
9 59
Giải tám 49
Giải bảy 020
Giải sáu 9124 7927 5292
Giải năm 3853
Giải tư 23963 43790 25330 58153
15354 95624 08852
Giải ba 31424 40217
Giải nhì 55241
Giải nhất 31495
Đặc biệt 504436
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 20 24 24 24 27 30 36 41
49 52 53 53 54 63 90 92 95
Đầu Lô tô
0
1 17
2 20, 24, 24, 24, 27
3 30, 36
4 41, 49
5 52, 53, 53, 54
6 63
7
8
9 90, 92, 95
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 90
1 41
2 52, 92
3 53, 53, 63
4 24, 24, 24, 54
5 95
6 36
7 17, 27
8
9 49
Giải tám 74
Giải bảy 364
Giải sáu 1551 2076 6725
Giải năm 5851
Giải tư 45726 68989 10747 62196
38628 20792 83079
Giải ba 49000 83407
Giải nhì 36481
Giải nhất 88241
Đặc biệt 679428
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 25 26 28 28 41 47 51
51 64 74 76 79 81 89 92 96
Đầu Lô tô
0 00, 07
1
2 25, 26, 28, 28
3
4 41, 47
5 51, 51
6 64
7 74, 76, 79
8 81, 89
9 92, 96
Đuôi Lô tô
0 00
1 41, 51, 51, 81
2 92
3
4 64, 74
5 25
6 26, 76, 96
7 07, 47
8 28, 28
9 79, 89
Giải tám 33
Giải bảy 512
Giải sáu 8760 4674 1229
Giải năm 6333
Giải tư 93466 17721 38114 98803
48732 38452 72144
Giải ba 92109 18268
Giải nhì 17093
Giải nhất 64142
Đặc biệt 847213
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 09 12 13 14 21 29 32 33
33 42 44 52 60 66 68 74 93
Đầu Lô tô
0 03, 09
1 12, 13, 14
2 21, 29
3 32, 33, 33
4 42, 44
5 52
6 60, 66, 68
7 74
8
9 93
Đuôi Lô tô
0 60
1 21
2 12, 32, 42, 52
3 03, 13, 33, 33, 93
4 14, 44, 74
5
6 66
7
8 68
9 09, 29
Giải tám 91
Giải bảy 344
Giải sáu 1624 5900 2533
Giải năm 9294
Giải tư 58762 03528 64351 34496
10714 37426 24696
Giải ba 57885 44503
Giải nhì 99401
Giải nhất 59967
Đặc biệt 052074
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 03 14 24 26 28 33 44
51 62 67 74 85 91 94 96 96
Đầu Lô tô
0 00, 01, 03
1 14
2 24, 26, 28
3 33
4 44
5 51
6 62, 67
7 74
8 85
9 91, 94, 96, 96
Đuôi Lô tô
0 00
1 01, 51, 91
2 62
3 03, 33
4 14, 24, 44, 74, 94
5 85
6 26, 96, 96
7 67
8 28
9
Giải tám 31
Giải bảy 569
Giải sáu 1020 6166 5403
Giải năm 7417
Giải tư 77332 80863 05222 26460
15621 21180 51514
Giải ba 41611 14913
Giải nhì 52582
Giải nhất 06416
Đặc biệt 828571
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 11 13 14 16 17 20 21 22
31 32 60 63 66 69 71 80 82
Đầu Lô tô
0 03
1 11, 13, 14, 16, 17
2 20, 21, 22
3 31, 32
4
5
6 60, 63, 66, 69
7 71
8 80, 82
9
Đuôi Lô tô
0 20, 60, 80
1 11, 21, 31, 71
2 22, 32, 82
3 03, 13, 63
4 14
5
6 16, 66
7 17
8
9 69
Giải tám 34
Giải bảy 144
Giải sáu 6263 0535 3071
Giải năm 3875
Giải tư 01620 92056 92323 30169
07206 75943 98857
Giải ba 20594 14122
Giải nhì 70792
Giải nhất 48449
Đặc biệt 905511
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 11 20 22 23 34 35 43 44
49 56 57 63 69 71 75 92 94
Đầu Lô tô
0 06
1 11
2 20, 22, 23
3 34, 35
4 43, 44, 49
5 56, 57
6 63, 69
7 71, 75
8
9 92, 94
Đuôi Lô tô
0 20
1 11, 71
2 22, 92
3 23, 43, 63
4 34, 44, 94
5 35, 75
6 06, 56
7 57
8
9 49, 69
Giải tám 08
Giải bảy 506
Giải sáu 5274 2853 8672
Giải năm 6077
Giải tư 12182 87363 82940 20354
97578 73537 58506
Giải ba 48969 22804
Giải nhì 05003
Giải nhất 78964
Đặc biệt 840109
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 06 06 09 37 40 53 54
63 64 69 72 74 77 78 8 82
Đầu Lô tô
0 03, 04, 06, 06, 09
1
2
3 37
4 40
5 53, 54
6 63, 64, 69
7 72, 74, 77, 78
8 8, 82
9
Đuôi Lô tô
0 40
1
2 72, 82
3 03, 53, 63
4 04, 54, 64, 74
5
6 06, 06
7 37, 77
8 8, 78
9 09, 69
Giải tám 19
Giải bảy 440
Giải sáu 8265 9434 0788
Giải năm 2013
Giải tư 39146 63647 91436 11351
36056 54246 06864
Giải ba 10484 99396
Giải nhì 29317
Giải nhất 37631
Đặc biệt 469636
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 17 19 31 34 36 36 40 46
46 47 51 56 64 65 84 88 96
Đầu Lô tô
0
1 13, 17, 19
2
3 31, 34, 36, 36
4 40, 46, 46, 47
5 51, 56
6 64, 65
7
8 84, 88
9 96
Đuôi Lô tô
0 40
1 31, 51
2
3 13
4 34, 64, 84
5 65
6 36, 36, 46, 46, 56, 96
7 17, 47
8 88
9 19
Giải tám 17
Giải bảy 702
Giải sáu 7173 7300 5070
Giải năm 2860
Giải tư 35788 76348 16348 24578
95559 52518 17580
Giải ba 90454 36437
Giải nhì 50528
Giải nhất 77078
Đặc biệt 923678
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 17 18 28 37 48 48 54
59 60 70 73 78 78 78 80 88
Đầu Lô tô
0 00, 02
1 17, 18
2 28
3 37
4 48, 48
5 54, 59
6 60
7 70, 73, 78, 78, 78
8 80, 88
9
Đuôi Lô tô
0 00, 60, 70, 80
1
2 02
3 73
4 54
5
6
7 17, 37
8 18, 28, 48, 48, 78, 78, 78, 88
9 59
Giải tám 39
Giải bảy 403
Giải sáu 3594 0364 2262
Giải năm 3853
Giải tư 69803 71515 98791 96073
85995 37505 39482
Giải ba 88532 11413
Giải nhì 56595
Giải nhất 02052
Đặc biệt 327646
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 05 13 15 32 39 46 52
53 62 64 73 82 91 94 95 95
Đầu Lô tô
0 03, 03, 05
1 13, 15
2
3 32, 39
4 46
5 52, 53
6 62, 64
7 73
8 82
9 91, 94, 95, 95
Đuôi Lô tô
0
1 91
2 32, 52, 62, 82
3 03, 03, 13, 53, 73
4 64, 94
5 05, 15, 95, 95
6 46
7
8
9 39
Giải tám 05
Giải bảy 039
Giải sáu 9005 5498 8253
Giải năm 5340
Giải tư 68341 65201 03667 15095
66706 30776 19575
Giải ba 77939 26442
Giải nhì 81737
Giải nhất 34190
Đặc biệt 423062
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 06 37 39 39 40 41 42
5 53 62 67 75 76 90 95 98
Đầu Lô tô
0 01, 05, 06
1
2
3 37, 39, 39
4 40, 41, 42
5 5, 53
6 62, 67
7 75, 76
8
9 90, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 40, 90
1 01, 41
2 42, 62
3 53
4
5 05, 5, 75, 95
6 06, 76
7 37, 67
8 98
9 39, 39
Giải tám 12
Giải bảy 141
Giải sáu 5213 0945 1843
Giải năm 3592
Giải tư 75123 77862 33940 20667
95955 97346 12584
Giải ba 01202 29722
Giải nhì 43010
Giải nhất 85802
Đặc biệt 587977
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 10 12 13 22 23 40 41
43 45 46 55 62 67 77 84 92
Đầu Lô tô
0 02, 02
1 10, 12, 13
2 22, 23
3
4 40, 41, 43, 45, 46
5 55
6 62, 67
7 77
8 84
9 92
Đuôi Lô tô
0 10, 40
1 41
2 02, 02, 12, 22, 62, 92
3 13, 23, 43
4 84
5 45, 55
6 46
7 67, 77
8
9
Giải tám 29
Giải bảy 942
Giải sáu 3469 7560 7834
Giải năm 3650
Giải tư 16177 47572 95677 10188
73230 06000 04743
Giải ba 61770 36052
Giải nhì 57524
Giải nhất 87361
Đặc biệt 536338
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 24 29 30 34 38 42 43 50
52 60 61 69 70 72 77 77 88
Đầu Lô tô
0 00
1
2 24, 29
3 30, 34, 38
4 42, 43
5 50, 52
6 60, 61, 69
7 70, 72, 77, 77
8 88
9
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 50, 60, 70
1 61
2 42, 52, 72
3 43
4 24, 34
5
6
7 77, 77
8 38, 88
9 29, 69
Giải tám 74
Giải bảy 145
Giải sáu 4018 1255 2425
Giải năm 7353
Giải tư 29696 83419 69270 01362
98201 22102 80259
Giải ba 94371 36249
Giải nhì 55647
Giải nhất 45847
Đặc biệt 982076
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 18 19 25 45 47 47 49
53 55 59 62 70 71 74 76 96
Đầu Lô tô
0 01, 02
1 18, 19
2 25
3
4 45, 47, 47, 49
5 53, 55, 59
6 62
7 70, 71, 74, 76
8
9 96
Đuôi Lô tô
0 70
1 01, 71
2 02, 62
3 53
4 74
5 25, 45, 55
6 76, 96
7 47, 47
8 18
9 19, 49, 59
Giải tám 20
Giải bảy 679
Giải sáu 1024 7794 7023
Giải năm 0373
Giải tư 91695 56735 84206 68289
84960 44200 70415
Giải ba 90826 91950
Giải nhì 85981
Giải nhất 84315
Đặc biệt 066262
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 15 15 20 23 24 26 35
50 60 62 73 79 81 89 94 95
Đầu Lô tô
0 00, 06
1 15, 15
2 20, 23, 24, 26
3 35
4
5 50
6 60, 62
7 73, 79
8 81, 89
9 94, 95
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 50, 60
1 81
2 62
3 23, 73
4 24, 94
5 15, 15, 35, 95
6 06, 26
7
8
9 79, 89
Giải tám 89
Giải bảy 954
Giải sáu 3621 5712 9408
Giải năm 4886
Giải tư 10213 92239 34132 90555
31094 72330 83866
Giải ba 16808 90288
Giải nhì 94209
Giải nhất 26449
Đặc biệt 598430
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 08 09 12 13 21 30 30 32
39 49 54 55 66 86 88 89 94
Đầu Lô tô
0 08, 08, 09
1 12, 13
2 21
3 30, 30, 32, 39
4 49
5 54, 55
6 66
7
8 86, 88, 89
9 94
Đuôi Lô tô
0 30, 30
1 21
2 12, 32
3 13
4 54, 94
5 55
6 66, 86
7
8 08, 08, 88
9 09, 39, 49, 89
Giải tám 23
Giải bảy 854
Giải sáu 9443 1502 9014
Giải năm 8193
Giải tư 46927 19102 65230 24127
84388 67373 11274
Giải ba 72334 88872
Giải nhì 46664
Giải nhất 83311
Đặc biệt 767613
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 11 13 14 23 27 27 30
34 43 54 64 72 73 74 88 93
Đầu Lô tô
0 02, 02
1 11, 13, 14
2 23, 27, 27
3 30, 34
4 43
5 54
6 64
7 72, 73, 74
8 88
9 93
Đuôi Lô tô
0 30
1 11
2 02, 02, 72
3 13, 23, 43, 73, 93
4 14, 34, 54, 64, 74
5
6
7 27, 27
8 88
9
Giải tám 02
Giải bảy 744
Giải sáu 8145 2478 4810
Giải năm 5740
Giải tư 62811 83349 52841 07356
15552 78521 33753
Giải ba 69471 71379
Giải nhì 05486
Giải nhất 48979
Đặc biệt 628599
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 11 2 21 40 41 44 45 49
52 53 56 71 78 79 79 86 99
Đầu Lô tô
0
1 10, 11
2 2, 21
3
4 40, 41, 44, 45, 49
5 52, 53, 56
6
7 71, 78, 79, 79
8 86
9 99
Đuôi Lô tô
0 10, 40
1 11, 21, 41, 71
2 2, 52
3 53
4 44
5 45
6 56, 86
7
8 78
9 49, 79, 79, 99
Giải tám 85
Giải bảy 187
Giải sáu 1437 9112 3504
Giải năm 1280
Giải tư 58554 77046 80218 19667
36788 81418 18901
Giải ba 66343 18968
Giải nhì 77208
Giải nhất 60412
Đặc biệt 644493
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 08 12 12 18 18 37 43
46 54 67 68 80 85 87 88 93
Đầu Lô tô
0 01, 04, 08
1 12, 12, 18, 18
2
3 37
4 43, 46
5 54
6 67, 68
7
8 80, 85, 87, 88
9 93
Đuôi Lô tô
0 80
1 01
2 12, 12
3 43, 93
4 04, 54
5 85
6 46
7 37, 67, 87
8 08, 18, 18, 68, 88
9
Giải tám 65
Giải bảy 968
Giải sáu 2992 2337 0652
Giải năm 9290
Giải tư 58925 64013 40938 62870
72065 86605 94836
Giải ba 29266 72461
Giải nhì 92137
Giải nhất 72450
Đặc biệt 443538
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 13 25 36 37 37 38 38 50
52 61 65 65 66 68 70 90 92
Đầu Lô tô
0 05
1 13
2 25
3 36, 37, 37, 38, 38
4
5 50, 52
6 61, 65, 65, 66, 68
7 70
8
9 90, 92
Đuôi Lô tô
0 50, 70, 90
1 61
2 52, 92
3 13
4
5 05, 25, 65, 65
6 36, 66
7 37, 37
8 38, 38, 68
9

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Bình Thuận

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
132 lần
362 lần
622 lần
382 lần
731 lần
Cặp sốXuất hiện
651 lần
191 lần
771 lần
741 lần
761 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
630 lần
610 lần
600 lần
590 lần
640 lần
Cặp sốXuất hiện
660 lần
690 lần
680 lần
670 lần
580 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
9328 ngày
9927 ngày
3025 ngày
7623 ngày
3822 ngày
Cặp sốSố ngày
7721 ngày
6220 ngày
4619 ngày
7818 ngày
0916 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
711 ngày
731 ngày
651 ngày
621 ngày
531 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
741 ngày
761 ngày
941 ngày
991 ngày
931 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
05 lần
15 lần
22 lần
33 lần
43 lần
Tổng ĐBXuất hiện
51 lần
61 lần
71 lần
85 lần
94 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 02 lần
Đầu 15 lần
Đầu 21 lần
Đầu 36 lần
Đầu 43 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 51 lần
Đầu 63 lần
Đầu 76 lần
Đầu 80 lần
Đầu 93 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 02 lần
Đuôi 12 lần
Đuôi 22 lần
Đuôi 35 lần
Đuôi 43 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 53 lần
Đuôi 64 lần
Đuôi 72 lần
Đuôi 84 lần
Đuôi 93 lần
Chia sẻ
crumbsofexpression cycLetherapydoc Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất Thế giới game Tựa game mới nhất Các thể loại game online Top game hot nhất 2023 Top game casino online Tựa game phổ biến nhất Game casino hot nhất Game ưa chuộng nhất Các game phổ biến nhất Game hay nhất thời đại guamtroikatours Le2siciLietraveL theschooLoffLuency brentwoodsurvey icemachinediscount heatingindc themahatmaandthedoctor dimensionaLecoLogy impactgLobaLinc wfwuLianwang chuphinhcuoibinhduong deLices-cuLinaires warbirdentertainment gingerandthegeek arLie-consuLting set-de-jazz dttxcn2 noithatbinhdan myrosepompon