Xổ Số Kiên Giang 30 ngày

Xổ số Kiên Giang 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Kiên Giang trong 30 ngày gần đây nhất (XSKG 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Kiên Giang trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Kiên Giang 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Kiên Giang 30 ngày gần nhất

Giải tám 00
Giải bảy 590
Giải sáu 6679 1366 7466
Giải năm 7767
Giải tư 27256 83197 61316 32812
95350 22790 38736
Giải ba 90293 86361
Giải nhì 52902
Giải nhất 64733
Đặc biệt 298118
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 02 12 16 18 33 36 50 56
61 66 66 67 79 90 90 93 97
Đầu Lô tô
0 0, 02
1 12, 16, 18
2
3 33, 36
4
5 50, 56
6 61, 66, 66, 67
7 79
8
9 90, 90, 93, 97
Đuôi Lô tô
0 0, 50, 90, 90
1 61
2 02, 12
3 33, 93
4
5
6 16, 36, 56, 66, 66
7 67, 97
8 18
9 79
Giải tám 64
Giải bảy 591
Giải sáu 0181 2515 1734
Giải năm 2123
Giải tư 62580 31419 87457 02594
90464 96529 31285
Giải ba 49996 40972
Giải nhì 88273
Giải nhất 70793
Đặc biệt 169440
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 19 23 29 34 40 57 64 64
72 73 80 81 85 91 93 94 96
Đầu Lô tô
0
1 15, 19
2 23, 29
3 34
4 40
5 57
6 64, 64
7 72, 73
8 80, 81, 85
9 91, 93, 94, 96
Đuôi Lô tô
0 40, 80
1 81, 91
2 72
3 23, 73, 93
4 34, 64, 64, 94
5 15, 85
6 96
7 57
8
9 19, 29
Giải tám 70
Giải bảy 306
Giải sáu 0854 7504 0586
Giải năm 9754
Giải tư 19128 97221 45971 45823
31708 66981 66216
Giải ba 01238 47758
Giải nhì 33550
Giải nhất 24931
Đặc biệt 942403
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 06 08 16 21 23 28 31
38 50 54 54 58 70 71 81 86
Đầu Lô tô
0 03, 04, 06, 08
1 16
2 21, 23, 28
3 31, 38
4
5 50, 54, 54, 58
6
7 70, 71
8 81, 86
9
Đuôi Lô tô
0 50, 70
1 21, 31, 71, 81
2
3 03, 23
4 04, 54, 54
5
6 06, 16, 86
7
8 08, 28, 38, 58
9
Giải tám 69
Giải bảy 293
Giải sáu 5782 0632 0841
Giải năm 2889
Giải tư 75983 99834 22273 63730
22165 41547 83987
Giải ba 47741 94850
Giải nhì 83367
Giải nhất 36595
Đặc biệt 197817
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 30 32 34 41 41 47 50 65
67 69 73 82 83 87 89 93 95
Đầu Lô tô
0
1 17
2
3 30, 32, 34
4 41, 41, 47
5 50
6 65, 67, 69
7 73
8 82, 83, 87, 89
9 93, 95
Đuôi Lô tô
0 30, 50
1 41, 41
2 32, 82
3 73, 83, 93
4 34
5 65, 95
6
7 17, 47, 67, 87
8
9 69, 89
Giải tám 94
Giải bảy 645
Giải sáu 2025 9890 5588
Giải năm 8253
Giải tư 76218 45805 86717 77482
16543 74461 54602
Giải ba 57896 38413
Giải nhì 41423
Giải nhất 57891
Đặc biệt 966698
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 13 17 18 23 25 43 45
53 61 82 88 90 91 94 96 98
Đầu Lô tô
0 02, 05
1 13, 17, 18
2 23, 25
3
4 43, 45
5 53
6 61
7
8 82, 88
9 90, 91, 94, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 90
1 61, 91
2 02, 82
3 13, 23, 43, 53
4 94
5 05, 25, 45
6 96
7 17
8 18, 88, 98
9
Giải tám 07
Giải bảy 350
Giải sáu 7912 8533 8807
Giải năm 4195
Giải tư 69296 44729 41434 63463
06997 81859 00921
Giải ba 46913 76006
Giải nhì 44753
Giải nhất 45846
Đặc biệt 651943
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 12 13 21 29 33 34 43
46 50 53 59 63 7 95 96 97
Đầu Lô tô
0 06, 07
1 12, 13
2 21, 29
3 33, 34
4 43, 46
5 50, 53, 59
6 63
7 7
8
9 95, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 50
1 21
2 12
3 13, 33, 43, 53, 63
4 34
5 95
6 06, 46, 96
7 07, 7, 97
8
9 29, 59
Giải tám 52
Giải bảy 354
Giải sáu 0554 0986 4604
Giải năm 5784
Giải tư 58616 76161 29580 46818
08820 65150 81355
Giải ba 03295 53019
Giải nhì 99228
Giải nhất 46708
Đặc biệt 854374
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 08 16 18 19 20 28 50 52
54 54 55 61 74 80 84 86 95
Đầu Lô tô
0 04, 08
1 16, 18, 19
2 20, 28
3
4
5 50, 52, 54, 54, 55
6 61
7 74
8 80, 84, 86
9 95
Đuôi Lô tô
0 20, 50, 80
1 61
2 52
3
4 04, 54, 54, 74, 84
5 55, 95
6 16, 86
7
8 08, 18, 28
9 19
Giải tám 50
Giải bảy 574
Giải sáu 6502 0359 5198
Giải năm 7767
Giải tư 19298 50247 20702 93329
53542 80173 26657
Giải ba 07792 09513
Giải nhì 67737
Giải nhất 60442
Đặc biệt 299709
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 09 13 29 37 42 42 47
50 57 59 67 73 74 92 98 98
Đầu Lô tô
0 02, 02, 09
1 13
2 29
3 37
4 42, 42, 47
5 50, 57, 59
6 67
7 73, 74
8
9 92, 98, 98
Đuôi Lô tô
0 50
1
2 02, 02, 42, 42, 92
3 13, 73
4 74
5
6
7 37, 47, 57, 67
8 98, 98
9 09, 29, 59
Giải tám 85
Giải bảy 930
Giải sáu 4905 7462 7034
Giải năm 2175
Giải tư 72323 63277 48669 58783
49210 06316 07735
Giải ba 80863 30740
Giải nhì 07503
Giải nhất 02679
Đặc biệt 228478
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 10 16 23 30 34 35 40
62 63 69 75 77 78 79 83 85
Đầu Lô tô
0 03, 05
1 10, 16
2 23
3 30, 34, 35
4 40
5
6 62, 63, 69
7 75, 77, 78, 79
8 83, 85
9
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 40
1
2 62
3 03, 23, 63, 83
4 34
5 05, 35, 75, 85
6 16
7 77
8 78
9 69, 79
Giải tám 13
Giải bảy 657
Giải sáu 8793 0433 6188
Giải năm 8772
Giải tư 20935 40005 10125 32340
14893 38057 97505
Giải ba 49852 62424
Giải nhì 27457
Giải nhất 36341
Đặc biệt 564844
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 05 13 24 25 33 35 40 41
44 52 57 57 57 72 88 93 93
Đầu Lô tô
0 05, 05
1 13
2 24, 25
3 33, 35
4 40, 41, 44
5 52, 57, 57, 57
6
7 72
8 88
9 93, 93
Đuôi Lô tô
0 40
1 41
2 52, 72
3 13, 33, 93, 93
4 24, 44
5 05, 05, 25, 35
6
7 57, 57, 57
8 88
9
Giải tám 73
Giải bảy 103
Giải sáu 8931 6183 2610
Giải năm 4953
Giải tư 75337 00311 08895 50920
50568 87984 33291
Giải ba 90334 39430
Giải nhì 26943
Giải nhất 49707
Đặc biệt 302212
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 10 11 12 20 30 31 34
37 43 53 68 73 83 84 91 95
Đầu Lô tô
0 03, 07
1 10, 11, 12
2 20
3 30, 31, 34, 37
4 43
5 53
6 68
7 73
8 83, 84
9 91, 95
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 30
1 11, 31, 91
2 12
3 03, 43, 53, 73, 83
4 34, 84
5 95
6
7 07, 37
8 68
9
Giải tám 59
Giải bảy 696
Giải sáu 5442 8947 9990
Giải năm 5331
Giải tư 67809 55262 11628 65814
44459 31430 14357
Giải ba 95518 23072
Giải nhì 60188
Giải nhất 72688
Đặc biệt 676636
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 14 18 28 30 31 36 42 47
57 59 59 62 72 88 88 90 96
Đầu Lô tô
0 09
1 14, 18
2 28
3 30, 31, 36
4 42, 47
5 57, 59, 59
6 62
7 72
8 88, 88
9 90, 96
Đuôi Lô tô
0 30, 90
1 31
2 42, 62, 72
3
4 14
5
6 36, 96
7 47, 57
8 18, 28, 88, 88
9 09, 59, 59
Giải tám 30
Giải bảy 560
Giải sáu 4756 4097 8351
Giải năm 3070
Giải tư 25632 95294 36542 60320
72538 80774 16326
Giải ba 76258 51013
Giải nhì 46693
Giải nhất 84142
Đặc biệt 690449
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 20 26 30 32 38 42 42 49
51 56 58 60 70 74 93 94 97
Đầu Lô tô
0
1 13
2 20, 26
3 30, 32, 38
4 42, 42, 49
5 51, 56, 58
6 60
7 70, 74
8
9 93, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 60, 70
1 51
2 32, 42, 42
3 13, 93
4 74, 94
5
6 26, 56
7 97
8 38, 58
9 49
Giải tám 60
Giải bảy 360
Giải sáu 6299 3938 1751
Giải năm 1715
Giải tư 50117 69148 13041 34392
73319 66519 15304
Giải ba 49722 16643
Giải nhì 87344
Giải nhất 78858
Đặc biệt 318888
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 15 17 19 19 22 38 41 43
44 48 51 58 60 60 88 92 99
Đầu Lô tô
0 04
1 15, 17, 19, 19
2 22
3 38
4 41, 43, 44, 48
5 51, 58
6 60, 60
7
8 88
9 92, 99
Đuôi Lô tô
0 60, 60
1 41, 51
2 22, 92
3 43
4 04, 44
5 15
6
7 17
8 38, 48, 58, 88
9 19, 19, 99
Giải tám 26
Giải bảy 156
Giải sáu 0940 4122 1978
Giải năm 1141
Giải tư 02660 98600 91507 70136
89427 36695 23755
Giải ba 46082 87917
Giải nhì 00331
Giải nhất 12526
Đặc biệt 760439
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 17 22 26 26 27 31 36
39 40 41 55 56 60 78 82 95
Đầu Lô tô
0 00, 07
1 17
2 22, 26, 26, 27
3 31, 36, 39
4 40, 41
5 55, 56
6 60
7 78
8 82
9 95
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 60
1 31, 41
2 22, 82
3
4
5 55, 95
6 26, 26, 36, 56
7 07, 17, 27
8 78
9 39
Giải tám 70
Giải bảy 572
Giải sáu 5921 9081 8373
Giải năm 5654
Giải tư 03863 83845 66896 13216
77413 02265 01876
Giải ba 17797 75129
Giải nhì 01440
Giải nhất 04098
Đặc biệt 723057
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 16 21 29 40 45 54 57 63
65 70 72 73 76 81 96 97 98
Đầu Lô tô
0
1 13, 16
2 21, 29
3
4 40, 45
5 54, 57
6 63, 65
7 70, 72, 73, 76
8 81
9 96, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 40, 70
1 21, 81
2 72
3 13, 63, 73
4 54
5 45, 65
6 16, 76, 96
7 57, 97
8 98
9 29
Giải tám 18
Giải bảy 097
Giải sáu 8374 3070 1797
Giải năm 7153
Giải tư 92356 56126 35101 31635
61185 58271 06277
Giải ba 31614 26630
Giải nhì 73891
Giải nhất 58346
Đặc biệt 853973
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 14 18 26 30 35 46 53 56
70 71 73 74 77 85 91 97 97
Đầu Lô tô
0 01
1 14, 18
2 26
3 30, 35
4 46
5 53, 56
6
7 70, 71, 73, 74, 77
8 85
9 91, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 30, 70
1 01, 71, 91
2
3 53, 73
4 14, 74
5 35, 85
6 26, 46, 56
7 77, 97, 97
8 18
9
Giải tám 86
Giải bảy 308
Giải sáu 1178 7155 9156
Giải năm 2825
Giải tư 77143 71458 42458 22137
12456 32273 14888
Giải ba 47970 68530
Giải nhì 65910
Giải nhất 35048
Đặc biệt 077788
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 10 25 30 37 43 48 55 56
56 58 58 70 73 78 86 88 88
Đầu Lô tô
0 08
1 10
2 25
3 30, 37
4 43, 48
5 55, 56, 56, 58, 58
6
7 70, 73, 78
8 86, 88, 88
9
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 70
1
2
3 43, 73
4
5 25, 55
6 56, 56, 86
7 37
8 08, 48, 58, 58, 78, 88, 88
9
Giải tám 58
Giải bảy 592
Giải sáu 1624 7910 9824
Giải năm 2892
Giải tư 01440 25461 67457 27314
47856 77855 23230
Giải ba 15107 05250
Giải nhì 50054
Giải nhất 40813
Đặc biệt 164268
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 10 13 14 24 24 30 40 50
54 55 56 57 58 61 68 92 92
Đầu Lô tô
0 07
1 10, 13, 14
2 24, 24
3 30
4 40
5 50, 54, 55, 56, 57, 58
6 61, 68
7
8
9 92, 92
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 40, 50
1 61
2 92, 92
3 13
4 14, 24, 24, 54
5 55
6 56
7 07, 57
8 58, 68
9
Giải tám 78
Giải bảy 487
Giải sáu 1976 8206 3100
Giải năm 2347
Giải tư 78568 05028 21735 84727
87934 34646 53483
Giải ba 10078 18967
Giải nhì 37150
Giải nhất 32242
Đặc biệt 381832
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 27 28 32 34 35 42 46
47 50 67 68 76 78 78 83 87
Đầu Lô tô
0 00, 06
1
2 27, 28
3 32, 34, 35
4 42, 46, 47
5 50
6 67, 68
7 76, 78, 78
8 83, 87
9
Đuôi Lô tô
0 00, 50
1
2 32, 42
3 83
4 34
5 35
6 06, 46, 76
7 27, 47, 67, 87
8 28, 68, 78, 78
9
Giải tám 49
Giải bảy 988
Giải sáu 9893 5804 9407
Giải năm 8283
Giải tư 61560 99061 99212 04485
77089 98117 91609
Giải ba 89403 65945
Giải nhì 96835
Giải nhất 76555
Đặc biệt 405776
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 07 09 12 17 35 45 49
55 60 61 76 83 85 88 89 93
Đầu Lô tô
0 03, 04, 07, 09
1 12, 17
2
3 35
4 45, 49
5 55
6 60, 61
7 76
8 83, 85, 88, 89
9 93
Đuôi Lô tô
0 60
1 61
2 12
3 03, 83, 93
4 04
5 35, 45, 55, 85
6 76
7 07, 17
8 88
9 09, 49, 89
Giải tám 63
Giải bảy 643
Giải sáu 3822 3038 4490
Giải năm 5066
Giải tư 05123 40772 68951 40971
25987 47248 10844
Giải ba 16071 63057
Giải nhì 09543
Giải nhất 05528
Đặc biệt 820158
Phóng to
Lô tô trực tiếp
22 23 28 38 43 43 44 48 51
57 58 63 66 71 71 72 87 90
Đầu Lô tô
0
1
2 22, 23, 28
3 38
4 43, 43, 44, 48
5 51, 57, 58
6 63, 66
7 71, 71, 72
8 87
9 90
Đuôi Lô tô
0 90
1 51, 71, 71
2 22, 72
3 23, 43, 43, 63
4 44
5
6 66
7 57, 87
8 28, 38, 48, 58
9
Giải tám 92
Giải bảy 876
Giải sáu 6588 9047 9899
Giải năm 1029
Giải tư 39583 58835 11554 96631
86128 10163 39149
Giải ba 72348 24223
Giải nhì 66889
Giải nhất 16966
Đặc biệt 038472
Phóng to
Lô tô trực tiếp
23 28 29 31 35 47 48 49 54
63 66 72 76 83 88 89 92 99
Đầu Lô tô
0
1
2 23, 28, 29
3 31, 35
4 47, 48, 49
5 54
6 63, 66
7 72, 76
8 83, 88, 89
9 92, 99
Đuôi Lô tô
0
1 31
2 72, 92
3 23, 63, 83
4 54
5 35
6 66, 76
7 47
8 28, 48, 88
9 29, 49, 89, 99
Giải tám 02
Giải bảy 727
Giải sáu 0947 5734 8879
Giải năm 2011
Giải tư 08453 28837 93062 23717
04184 50770 43103
Giải ba 42770 79552
Giải nhì 86496
Giải nhất 44975
Đặc biệt 377984
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 11 17 2 27 34 37 47 52
53 62 70 70 75 79 84 84 96
Đầu Lô tô
0 03
1 11, 17
2 2, 27
3 34, 37
4 47
5 52, 53
6 62
7 70, 70, 75, 79
8 84, 84
9 96
Đuôi Lô tô
0 70, 70
1 11
2 2, 52, 62
3 03, 53
4 34, 84, 84
5 75
6 96
7 17, 27, 37, 47
8
9 79
Giải tám 48
Giải bảy 577
Giải sáu 7094 3251 9045
Giải năm 1247
Giải tư 11477 54113 40505 01162
53668 49585 29987
Giải ba 37576 20063
Giải nhì 55354
Giải nhất 99081
Đặc biệt 735108
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 13 45 47 48 51 54 62
63 68 76 77 77 81 85 87 94
Đầu Lô tô
0 05, 08
1 13
2
3
4 45, 47, 48
5 51, 54
6 62, 63, 68
7 76, 77, 77
8 81, 85, 87
9 94
Đuôi Lô tô
0
1 51, 81
2 62
3 13, 63
4 54, 94
5 05, 45, 85
6 76
7 47, 77, 77, 87
8 08, 48, 68
9
Giải tám 44
Giải bảy 665
Giải sáu 3597 6788 1166
Giải năm 3448
Giải tư 00883 79297 11688 77111
61138 28610 07980
Giải ba 50902 79688
Giải nhì 47262
Giải nhất 17164
Đặc biệt 775410
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 10 11 38 44 48 62 64
65 66 80 83 88 88 88 97 97
Đầu Lô tô
0 02
1 10, 10, 11
2
3 38
4 44, 48
5
6 62, 64, 65, 66
7
8 80, 83, 88, 88, 88
9 97, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 80
1 11
2 02, 62
3 83
4 44, 64
5 65
6 66
7 97, 97
8 38, 48, 88, 88, 88
9
Giải tám 63
Giải bảy 737
Giải sáu 4007 6276 8610
Giải năm 1876
Giải tư 72362 17867 99994 99631
20104 63106 93851
Giải ba 09108 06101
Giải nhì 53998
Giải nhất 31654
Đặc biệt 316798
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 06 07 08 10 31 37 51
54 62 63 67 76 76 94 98 98
Đầu Lô tô
0 01, 04, 06, 07, 08
1 10
2
3 31, 37
4
5 51, 54
6 62, 63, 67
7 76, 76
8
9 94, 98, 98
Đuôi Lô tô
0 10
1 01, 31, 51
2 62
3 63
4 04, 54, 94
5
6 06, 76, 76
7 07, 37, 67
8 08, 98, 98
9
Giải tám 45
Giải bảy 241
Giải sáu 8124 9896 0744
Giải năm 4256
Giải tư 63664 32385 72920 76027
03979 50073 87653
Giải ba 92309 51991
Giải nhì 72489
Giải nhất 29997
Đặc biệt 260971
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 20 24 27 41 44 45 53 56
64 71 73 79 85 89 91 96 97
Đầu Lô tô
0 09
1
2 20, 24, 27
3
4 41, 44, 45
5 53, 56
6 64
7 71, 73, 79
8 85, 89
9 91, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 20
1 41, 71, 91
2
3 53, 73
4 24, 44, 64
5 45, 85
6 56, 96
7 27, 97
8
9 09, 79, 89
Giải tám 33
Giải bảy 393
Giải sáu 2964 4111 0424
Giải năm 8667
Giải tư 96296 51442 23521 81910
38096 85604 41864
Giải ba 14943 26772
Giải nhì 71971
Giải nhất 17501
Đặc biệt 901288
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 10 11 21 24 33 42 43
64 64 67 71 72 88 93 96 96
Đầu Lô tô
0 01, 04
1 10, 11
2 21, 24
3 33
4 42, 43
5
6 64, 64, 67
7 71, 72
8 88
9 93, 96, 96
Đuôi Lô tô
0 10
1 01, 11, 21, 71
2 42, 72
3 33, 43, 93
4 04, 24, 64, 64
5
6 96, 96
7 67
8 88
9
Giải tám 66
Giải bảy 544
Giải sáu 0001 5447 8261
Giải năm 0697
Giải tư 20268 57176 24504 99857
07674 24637 57249
Giải ba 41019 67480
Giải nhì 38251
Giải nhất 86383
Đặc biệt 880768
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 1 19 37 44 47 49 51 57
61 66 68 68 74 76 80 83 97
Đầu Lô tô
0 04
1 1, 19
2
3 37
4 44, 47, 49
5 51, 57
6 61, 66, 68, 68
7 74, 76
8 80, 83
9 97
Đuôi Lô tô
0 80
1 1, 51, 61
2
3 83
4 04, 44, 74
5
6 66, 76
7 37, 47, 57, 97
8 68, 68
9 19, 49

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Kiên Giang

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
883 lần
982 lần
682 lần
571 lần
441 lần
Cặp sốXuất hiện
431 lần
741 lần
031 lần
581 lần
731 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
000 lần
480 lần
470 lần
500 lần
510 lần
Cặp sốXuất hiện
540 lần
530 lần
520 lần
460 lần
450 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
7127 ngày
1025 ngày
0824 ngày
8423 ngày
7222 ngày
Cặp sốSố ngày
5821 ngày
7620 ngày
3219 ngày
6818 ngày
7316 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
711 ngày
721 ngày
681 ngày
581 ngày
571 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
731 ngày
741 ngày
881 ngày
981 ngày
841 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
01 lần
12 lần
23 lần
35 lần
43 lần
Tổng ĐBXuất hiện
52 lần
63 lần
73 lần
84 lần
94 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 03 lần
Đầu 14 lần
Đầu 20 lần
Đầu 33 lần
Đầu 44 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 52 lần
Đầu 62 lần
Đầu 76 lần
Đầu 84 lần
Đầu 92 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 02 lần
Đuôi 11 lần
Đuôi 23 lần
Đuôi 33 lần
Đuôi 43 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 50 lần
Đuôi 62 lần
Đuôi 72 lần
Đuôi 811 lần
Đuôi 93 lần
Chia sẻ
crumbsofexpression cycLetherapydoc Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất Thế giới game Tựa game mới nhất Các thể loại game online Top game hot nhất 2023 Top game casino online Tựa game phổ biến nhất Game casino hot nhất Game ưa chuộng nhất Các game phổ biến nhất Game hay nhất thời đại guamtroikatours Le2siciLietraveL theschooLoffLuency brentwoodsurvey icemachinediscount heatingindc themahatmaandthedoctor dimensionaLecoLogy impactgLobaLinc wfwuLianwang chuphinhcuoibinhduong deLices-cuLinaires warbirdentertainment gingerandthegeek arLie-consuLting set-de-jazz dttxcn2 noithatbinhdan myrosepompon