Xổ Số Khánh Hòa 30 ngày

Xổ số Khánh Hòa 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Khánh Hòa trong 30 ngày gần đây nhất (XSKH 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Khánh Hòa trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Khánh Hòa 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Khánh Hòa 30 ngày gần nhất

Giải tám 77
Giải bảy 294
Giải sáu 4650 8285 2902
Giải năm 7260
Giải tư 59214 63985 97684 39588
19108 04526 27656
Giải ba 14351 84767
Giải nhì 89762
Giải nhất 08803
Đặc biệt 023054
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 08 14 26 50 51 54 56
60 62 67 77 84 85 85 88 94
Đầu Lô tô
0 02, 03, 08
1 14
2 26
3
4
5 50, 51, 54, 56
6 60, 62, 67
7 77
8 84, 85, 85, 88
9 94
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 51
2 02, 62
3 03
4 14, 54, 84, 94
5 85, 85
6 26, 56
7 67, 77
8 08, 88
9
Giải tám 49
Giải bảy 398
Giải sáu 9920 9610 8989
Giải năm 6078
Giải tư 83805 51621 30737 40360
78898 52869 47736
Giải ba 89472 25303
Giải nhì 45585
Giải nhất 97446
Đặc biệt 221985
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 10 20 21 36 37 46 49
60 69 72 78 85 85 89 98 98
Đầu Lô tô
0 03, 05
1 10
2 20, 21
3 36, 37
4 46, 49
5
6 60, 69
7 72, 78
8 85, 85, 89
9 98, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 60
1 21
2 72
3 03
4
5 05, 85, 85
6 36, 46
7 37
8 78, 98, 98
9 49, 69, 89
Giải tám 22
Giải bảy 071
Giải sáu 4152 2429 5621
Giải năm 1398
Giải tư 02819 84047 59247 01352
11978 34597 58100
Giải ba 94867 03750
Giải nhì 73129
Giải nhất 61640
Đặc biệt 276788
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 19 21 22 29 29 40 47 47
50 52 52 67 71 78 88 97 98
Đầu Lô tô
0 00
1 19
2 21, 22, 29, 29
3
4 40, 47, 47
5 50, 52, 52
6 67
7 71, 78
8 88
9 97, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 50
1 21, 71
2 22, 52, 52
3
4
5
6
7 47, 47, 67, 97
8 78, 88, 98
9 19, 29, 29
Giải tám 42
Giải bảy 362
Giải sáu 6537 6268 1397
Giải năm 2255
Giải tư 86906 59590 35757 52539
68646 68325 76419
Giải ba 96302 86823
Giải nhì 25833
Giải nhất 38478
Đặc biệt 424317
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 17 19 23 25 33 37 39
42 46 55 57 62 68 78 90 97
Đầu Lô tô
0 02, 06
1 17, 19
2 23, 25
3 33, 37, 39
4 42, 46
5 55, 57
6 62, 68
7 78
8
9 90, 97
Đuôi Lô tô
0 90
1
2 02, 42, 62
3 23, 33
4
5 25, 55
6 06, 46
7 17, 37, 57, 97
8 68, 78
9 19, 39
Giải tám 20
Giải bảy 873
Giải sáu 1788 8417 8435
Giải năm 3413
Giải tư 17298 54207 14837 09200
02833 70265 61615
Giải ba 65371 95959
Giải nhì 04503
Giải nhất 32354
Đặc biệt 936350
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 07 13 15 17 20 33 35
37 50 54 59 65 71 73 88 98
Đầu Lô tô
0 00, 03, 07
1 13, 15, 17
2 20
3 33, 35, 37
4
5 50, 54, 59
6 65
7 71, 73
8 88
9 98
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 50
1 71
2
3 03, 13, 33, 73
4 54
5 15, 35, 65
6
7 07, 17, 37
8 88, 98
9 59
Giải tám 21
Giải bảy 371
Giải sáu 5698 5262 1741
Giải năm 7327
Giải tư 46139 98421 34800 24766
51255 08147 74704
Giải ba 81088 48245
Giải nhì 22471
Giải nhất 90252
Đặc biệt 392296
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 21 21 27 39 41 45 47
52 55 62 66 71 71 88 96 98
Đầu Lô tô
0 00, 04
1
2 21, 21, 27
3 39
4 41, 45, 47
5 52, 55
6 62, 66
7 71, 71
8 88
9 96, 98
Đuôi Lô tô
0 00
1 21, 21, 41, 71, 71
2 52, 62
3
4 04
5 45, 55
6 66, 96
7 27, 47
8 88, 98
9 39
Giải tám 52
Giải bảy 457
Giải sáu 4438 2920 1320
Giải năm 4029
Giải tư 92737 33997 18851 60864
32334 93266 82895
Giải ba 27456 62422
Giải nhì 87630
Giải nhất 72627
Đặc biệt 020954
Phóng to
Lô tô trực tiếp
20 20 22 27 29 30 34 37 38
51 52 54 56 57 64 66 95 97
Đầu Lô tô
0
1
2 20, 20, 22, 27, 29
3 30, 34, 37, 38
4
5 51, 52, 54, 56, 57
6 64, 66
7
8
9 95, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 20, 30
1 51
2 22, 52
3
4 34, 54, 64
5 95
6 56, 66
7 27, 37, 57, 97
8 38
9 29
Giải tám 44
Giải bảy 594
Giải sáu 2280 2320 7827
Giải năm 9991
Giải tư 94383 68799 96463 18751
81834 08902 19024
Giải ba 12961 03984
Giải nhì 33442
Giải nhất 40520
Đặc biệt 008755
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 20 20 24 27 34 42 44 51
55 61 63 80 83 84 91 94 99
Đầu Lô tô
0 02
1
2 20, 20, 24, 27
3 34
4 42, 44
5 51, 55
6 61, 63
7
8 80, 83, 84
9 91, 94, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 20, 80
1 51, 61, 91
2 02, 42
3 63, 83
4 24, 34, 44, 84, 94
5 55
6
7 27
8
9 99
Giải tám 47
Giải bảy 845
Giải sáu 1918 1708 0089
Giải năm 6668
Giải tư 28404 74500 29610 95871
92174 42796 84786
Giải ba 88392 11932
Giải nhì 28064
Giải nhất 06178
Đặc biệt 131029
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 08 10 18 29 32 45 47
64 68 71 74 78 86 89 92 96
Đầu Lô tô
0 00, 04, 08
1 10, 18
2 29
3 32
4 45, 47
5
6 64, 68
7 71, 74, 78
8 86, 89
9 92, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 10
1 71
2 32, 92
3
4 04, 64, 74
5 45
6 86, 96
7 47
8 08, 18, 68, 78
9 29, 89
Giải tám 31
Giải bảy 356
Giải sáu 4120 2470 1725
Giải năm 2819
Giải tư 93006 05833 18369 47468
04685 44534 21416
Giải ba 51321 58928
Giải nhì 38703
Giải nhất 78371
Đặc biệt 579877
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 16 19 20 21 25 28 31
33 34 56 68 69 70 71 77 85
Đầu Lô tô
0 03, 06
1 16, 19
2 20, 21, 25, 28
3 31, 33, 34
4
5 56
6 68, 69
7 70, 71, 77
8 85
9
Đuôi Lô tô
0 20, 70
1 21, 31, 71
2
3 03, 33
4 34
5 25, 85
6 06, 16, 56
7 77
8 28, 68
9 19, 69
Giải tám 80
Giải bảy 340
Giải sáu 3868 0945 0456
Giải năm 9393
Giải tư 64228 59604 39368 26143
25897 15382 37847
Giải ba 51688 50023
Giải nhì 68965
Giải nhất 94280
Đặc biệt 817932
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 23 28 32 40 43 45 47 56
65 68 68 80 80 82 88 93 97
Đầu Lô tô
0 04
1
2 23, 28
3 32
4 40, 43, 45, 47
5 56
6 65, 68, 68
7
8 80, 80, 82, 88
9 93, 97
Đuôi Lô tô
0 40, 80, 80
1
2 32, 82
3 23, 43, 93
4 04
5 45, 65
6 56
7 47, 97
8 28, 68, 68, 88
9
Giải tám 56
Giải bảy 912
Giải sáu 2005 0670 1933
Giải năm 5633
Giải tư 52622 70559 63334 92673
87998 90038 21983
Giải ba 85553 98997
Giải nhì 86403
Giải nhất 78944
Đặc biệt 130347
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 12 22 33 33 34 38 44
47 53 56 59 70 73 83 97 98
Đầu Lô tô
0 03, 05
1 12
2 22
3 33, 33, 34, 38
4 44, 47
5 53, 56, 59
6
7 70, 73
8 83
9 97, 98
Đuôi Lô tô
0 70
1
2 12, 22
3 03, 33, 33, 53, 73, 83
4 34, 44
5 05
6 56
7 47, 97
8 38, 98
9 59
Giải tám 26
Giải bảy 246
Giải sáu 4843 1756 4022
Giải năm 0349
Giải tư 39795 47778 89887 87498
75724 96692 83687
Giải ba 10432 61920
Giải nhì 65708
Giải nhất 49413
Đặc biệt 285070
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 13 20 22 24 26 32 43 46
49 56 70 78 87 87 92 95 98
Đầu Lô tô
0 08
1 13
2 20, 22, 24, 26
3 32
4 43, 46, 49
5 56
6
7 70, 78
8 87, 87
9 92, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 70
1
2 22, 32, 92
3 13, 43
4 24
5 95
6 26, 46, 56
7 87, 87
8 08, 78, 98
9 49
Giải tám 79
Giải bảy 099
Giải sáu 7163 2021 9892
Giải năm 3247
Giải tư 28467 30091 11069 07695
16123 33210 75216
Giải ba 56368 29283
Giải nhì 25713
Giải nhất 83642
Đặc biệt 871347
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 13 16 21 23 42 47 47 63
67 68 69 79 83 91 92 95 99
Đầu Lô tô
0
1 10, 13, 16
2 21, 23
3
4 42, 47, 47
5
6 63, 67, 68, 69
7 79
8 83
9 91, 92, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 10
1 21, 91
2 42, 92
3 13, 23, 63, 83
4
5 95
6 16
7 47, 47, 67
8 68
9 69, 79, 99
Giải tám 67
Giải bảy 305
Giải sáu 1478 3340 1357
Giải năm 1553
Giải tư 10594 97648 78960 02054
55370 12123 92135
Giải ba 43547 99703
Giải nhì 19827
Giải nhất 80713
Đặc biệt 703929
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 13 23 27 29 35 40 47
48 53 54 57 60 67 70 78 94
Đầu Lô tô
0 03, 05
1 13
2 23, 27, 29
3 35
4 40, 47, 48
5 53, 54, 57
6 60, 67
7 70, 78
8
9 94
Đuôi Lô tô
0 40, 60, 70
1
2
3 03, 13, 23, 53
4 54, 94
5 05, 35
6
7 27, 47, 57, 67
8 48, 78
9 29
Giải tám 37
Giải bảy 894
Giải sáu 3619 2204 5081
Giải năm 7758
Giải tư 05019 90269 56383 26389
18013 83345 83837
Giải ba 35663 16493
Giải nhì 28138
Giải nhất 96887
Đặc biệt 633052
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 13 19 19 37 37 38 45 52
58 63 69 81 83 87 89 93 94
Đầu Lô tô
0 04
1 13, 19, 19
2
3 37, 37, 38
4 45
5 52, 58
6 63, 69
7
8 81, 83, 87, 89
9 93, 94
Đuôi Lô tô
0
1 81
2 52
3 13, 63, 83, 93
4 04, 94
5 45
6
7 37, 37, 87
8 38, 58
9 19, 19, 69, 89
Giải tám 82
Giải bảy 621
Giải sáu 8826 5443 6471
Giải năm 1156
Giải tư 30314 05348 54505 11999
72830 28878 23550
Giải ba 00126 12225
Giải nhì 52931
Giải nhất 28090
Đặc biệt 980539
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 14 21 25 26 26 30 31 39
43 48 50 56 71 78 82 90 99
Đầu Lô tô
0 05
1 14
2 21, 25, 26, 26
3 30, 31, 39
4 43, 48
5 50, 56
6
7 71, 78
8 82
9 90, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 90
1 21, 31, 71
2 82
3 43
4 14
5 05, 25
6 26, 26, 56
7
8 48, 78
9 39, 99
Giải tám 06
Giải bảy 844
Giải sáu 5373 9044 2621
Giải năm 8891
Giải tư 34096 10671 09776 46833
02771 19161 39139
Giải ba 01813 59231
Giải nhì 31167
Giải nhất 83012
Đặc biệt 839688
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 13 21 31 33 39 44 44 6
61 67 71 71 73 76 88 91 96
Đầu Lô tô
0
1 12, 13
2 21
3 31, 33, 39
4 44, 44
5
6 6, 61, 67
7 71, 71, 73, 76
8 88
9 91, 96
Đuôi Lô tô
0
1 21, 31, 61, 71, 71, 91
2 12
3 13, 33, 73
4 44, 44
5
6 6, 76, 96
7 67
8 88
9 39
Giải tám 51
Giải bảy 623
Giải sáu 1124 4320 8728
Giải năm 4810
Giải tư 26992 61383 74449 83366
62789 02345 85722
Giải ba 60762 49156
Giải nhì 82523
Giải nhất 30784
Đặc biệt 477625
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 20 22 23 23 24 25 28 45
49 51 56 62 66 83 84 89 92
Đầu Lô tô
0
1 10
2 20, 22, 23, 23, 24, 25, 28
3
4 45, 49
5 51, 56
6 62, 66
7
8 83, 84, 89
9 92
Đuôi Lô tô
0 10, 20
1 51
2 22, 62, 92
3 23, 23, 83
4 24, 84
5 25, 45
6 56, 66
7
8 28
9 49, 89
Giải tám 97
Giải bảy 404
Giải sáu 6668 0135 2613
Giải năm 2372
Giải tư 74363 38865 75518 21943
24791 99450 52531
Giải ba 79080 59822
Giải nhì 73324
Giải nhất 57239
Đặc biệt 642614
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 13 14 18 22 24 31 35 39
43 50 63 65 68 72 80 91 97
Đầu Lô tô
0 04
1 13, 14, 18
2 22, 24
3 31, 35, 39
4 43
5 50
6 63, 65, 68
7 72
8 80
9 91, 97
Đuôi Lô tô
0 50, 80
1 31, 91
2 22, 72
3 13, 43, 63
4 04, 14, 24
5 35, 65
6
7 97
8 18, 68
9 39
Giải tám 44
Giải bảy 879
Giải sáu 7067 1445 3314
Giải năm 2982
Giải tư 26474 38664 17266 01479
93582 46876 15331
Giải ba 95867 75945
Giải nhì 79313
Giải nhất 97489
Đặc biệt 508111
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 13 14 31 44 45 45 64 66
67 67 74 76 79 79 82 82 89
Đầu Lô tô
0
1 11, 13, 14
2
3 31
4 44, 45, 45
5
6 64, 66, 67, 67
7 74, 76, 79, 79
8 82, 82, 89
9
Đuôi Lô tô
0
1 11, 31
2 82, 82
3 13
4 14, 44, 64, 74
5 45, 45
6 66, 76
7 67, 67
8
9 79, 79, 89
Giải tám 35
Giải bảy 751
Giải sáu 4473 8120 5395
Giải năm 3671
Giải tư 73276 71599 58884 26440
13976 45533 93299
Giải ba 56069 17462
Giải nhì 28337
Giải nhất 01155
Đặc biệt 435591
Phóng to
Lô tô trực tiếp
20 33 35 37 40 51 55 62 69
71 73 76 76 84 91 95 99 99
Đầu Lô tô
0
1
2 20
3 33, 35, 37
4 40
5 51, 55
6 62, 69
7 71, 73, 76, 76
8 84
9 91, 95, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 40
1 51, 71, 91
2 62
3 33, 73
4 84
5 35, 55, 95
6 76, 76
7 37
8
9 69, 99, 99
Giải tám 51
Giải bảy 342
Giải sáu 6924 3049 5715
Giải năm 8025
Giải tư 53715 81683 37316 33524
71576 09534 30062
Giải ba 73092 78330
Giải nhì 06600
Giải nhất 38519
Đặc biệt 137996
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 15 15 16 19 24 24 25 30
34 42 49 51 62 76 83 92 96
Đầu Lô tô
0 00
1 15, 15, 16, 19
2 24, 24, 25
3 30, 34
4 42, 49
5 51
6 62
7 76
8 83
9 92, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 30
1 51
2 42, 62, 92
3 83
4 24, 24, 34
5 15, 15, 25
6 16, 76, 96
7
8
9 19, 49
Giải tám 65
Giải bảy 826
Giải sáu 5916 9730 6455
Giải năm 5663
Giải tư 38373 16621 93878 08691
42647 30939 51555
Giải ba 31664 59293
Giải nhì 35529
Giải nhất 89806
Đặc biệt 796093
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 16 21 26 29 30 39 47 55
55 63 64 65 73 78 91 93 93
Đầu Lô tô
0 06
1 16
2 21, 26, 29
3 30, 39
4 47
5 55, 55
6 63, 64, 65
7 73, 78
8
9 91, 93, 93
Đuôi Lô tô
0 30
1 21, 91
2
3 63, 73, 93, 93
4 64
5 55, 55, 65
6 06, 16, 26
7 47
8 78
9 29, 39
Giải tám 44
Giải bảy 315
Giải sáu 3617 0401 5640
Giải năm 9918
Giải tư 67726 64180 00209 27778
84336 54505 92374
Giải ba 05194 57726
Giải nhì 12734
Giải nhất 86488
Đặc biệt 609829
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 09 15 17 18 26 26 29
34 36 40 44 74 78 80 88 94
Đầu Lô tô
0 01, 05, 09
1 15, 17, 18
2 26, 26, 29
3 34, 36
4 40, 44
5
6
7 74, 78
8 80, 88
9 94
Đuôi Lô tô
0 40, 80
1 01
2
3
4 34, 44, 74, 94
5 05, 15
6 26, 26, 36
7 17
8 18, 78, 88
9 09, 29
Giải tám 60
Giải bảy 211
Giải sáu 3454 8994 5573
Giải năm 9035
Giải tư 58370 00454 92571 10509
81928 54769 22549
Giải ba 39941 10091
Giải nhì 31250
Giải nhất 67806
Đặc biệt 786961
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 11 28 35 41 49 50 54
54 60 61 69 70 71 73 91 94
Đầu Lô tô
0 06, 09
1 11
2 28
3 35
4 41, 49
5 50, 54, 54
6 60, 61, 69
7 70, 71, 73
8
9 91, 94
Đuôi Lô tô
0 50, 60, 70
1 11, 41, 61, 71, 91
2
3 73
4 54, 54, 94
5 35
6 06
7
8 28
9 09, 49, 69
Giải tám 77
Giải bảy 809
Giải sáu 9215 7676 0409
Giải năm 8815
Giải tư 18327 80177 90446 97725
22723 36585 30512
Giải ba 10223 76433
Giải nhì 52650
Giải nhất 60639
Đặc biệt 066197
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 09 12 15 15 23 23 25 27
33 39 46 50 76 77 77 85 97
Đầu Lô tô
0 09, 09
1 12, 15, 15
2 23, 23, 25, 27
3 33, 39
4 46
5 50
6
7 76, 77, 77
8 85
9 97
Đuôi Lô tô
0 50
1
2 12
3 23, 23, 33
4
5 15, 15, 25, 85
6 46, 76
7 27, 77, 77, 97
8
9 09, 09, 39
Giải tám 67
Giải bảy 783
Giải sáu 2073 1774 9198
Giải năm 3242
Giải tư 09294 91060 21854 30796
64165 45459 54064
Giải ba 12807 75338
Giải nhì 53285
Giải nhất 39776
Đặc biệt 765943
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 38 42 43 54 59 60 64 65
67 73 74 76 83 85 94 96 98
Đầu Lô tô
0 07
1
2
3 38
4 42, 43
5 54, 59
6 60, 64, 65, 67
7 73, 74, 76
8 83, 85
9 94, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 60
1
2 42
3 43, 73, 83
4 54, 64, 74, 94
5 65, 85
6 76, 96
7 07, 67
8 38, 98
9 59
Giải tám 93
Giải bảy 954
Giải sáu 0869 9298 6864
Giải năm 8566
Giải tư 64454 13973 80404 18442
49550 42941 64904
Giải ba 85134 95965
Giải nhì 33472
Giải nhất 38155
Đặc biệt 547366
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 34 41 42 50 54 54 55
64 65 66 66 69 72 73 93 98
Đầu Lô tô
0 04, 04
1
2
3 34
4 41, 42
5 50, 54, 54, 55
6 64, 65, 66, 66, 69
7 72, 73
8
9 93, 98
Đuôi Lô tô
0 50
1 41
2 42, 72
3 73, 93
4 04, 04, 34, 54, 54, 64
5 55, 65
6 66, 66
7
8 98
9 69
Giải tám 77
Giải bảy 685
Giải sáu 0783 0686 3267
Giải năm 8187
Giải tư 64748 46340 88372 07985
25834 99266 59734
Giải ba 01151 84285
Giải nhì 99429
Giải nhất 38216
Đặc biệt 715573
Phóng to
Lô tô trực tiếp
16 29 34 34 40 48 51 66 67
72 73 77 83 85 85 85 86 87
Đầu Lô tô
0
1 16
2 29
3 34, 34
4 40, 48
5 51
6 66, 67
7 72, 73, 77
8 83, 85, 85, 85, 86, 87
9
Đuôi Lô tô
0 40
1 51
2 72
3 73, 83
4 34, 34
5 85, 85, 85
6 16, 66, 86
7 67, 77, 87
8 48
9 29

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
293 lần
472 lần
962 lần
542 lần
882 lần
Cặp sốXuất hiện
661 lần
171 lần
731 lần
251 lần
771 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
630 lần
620 lần
600 lần
590 lần
640 lần
Cặp sốXuất hiện
650 lần
690 lần
680 lần
670 lần
580 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
7329 ngày
6628 ngày
4327 ngày
9726 ngày
6125 ngày
Cặp sốSố ngày
9323 ngày
9121 ngày
1120 ngày
1419 ngày
2518 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
731 ngày
771 ngày
701 ngày
661 ngày
611 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
851 ngày
881 ngày
971 ngày
961 ngày
931 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
03 lần
15 lần
24 lần
31 lần
41 lần
Tổng ĐBXuất hiện
55 lần
63 lần
75 lần
81 lần
92 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 00 lần
Đầu 13 lần
Đầu 24 lần
Đầu 32 lần
Đầu 43 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 55 lần
Đầu 62 lần
Đầu 73 lần
Đầu 83 lần
Đầu 95 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 02 lần
Đuôi 13 lần
Đuôi 22 lần
Đuôi 33 lần
Đuôi 43 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 53 lần
Đuôi 63 lần
Đuôi 75 lần
Đuôi 82 lần
Đuôi 94 lần
Chia sẻ
crumbsofexpression cycLetherapydoc Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất Thế giới game Tựa game mới nhất Các thể loại game online Top game hot nhất 2023 Top game casino online Tựa game phổ biến nhất Game casino hot nhất Game ưa chuộng nhất Các game phổ biến nhất Game hay nhất thời đại guamtroikatours Le2siciLietraveL theschooLoffLuency brentwoodsurvey icemachinediscount heatingindc themahatmaandthedoctor dimensionaLecoLogy impactgLobaLinc wfwuLianwang chuphinhcuoibinhduong deLices-cuLinaires warbirdentertainment gingerandthegeek arLie-consuLting set-de-jazz dttxcn2 noithatbinhdan myrosepompon