Xổ số miền bắc Thứ 7 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 7 ngày 27/5/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 27/5/2023, bảng đặc biệt xsmb t7, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 27/5/2023.
Đặc biệt 96237
Giải nhất 71344
Giải nhì 42533 09954
Giải ba 96746 15579 95688
52419 28175 26519
Giải tư 6364 8867 3211 1681
Giải năm 1698 8940 8762
7901 5425 2843
Giải sáu 849 191 024
Giải bảy 76 31 54 45
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 11 19 19 24 25 31 33 37
40 43 44 45 46 49 54 54 62
64 67 75 76 79 81 88 91 98
Đầu Lô tô
0 01
1 11, 19, 19
2 24, 25
3 31, 33, 37
4 40, 43, 44, 45, 46, 49
5 54, 54
6 62, 64, 67
7 75, 76, 79
8 81, 88
9 91, 98
Đuôi Lô tô
0 40
1 01, 11, 31, 81, 91
2 62
3 33, 43
4 24, 44, 54, 54, 64
5 25, 45, 75
6 46, 76
7 37, 67
8 88, 98
9 19, 19, 49, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 7 ngày 20/5/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 20/5/2023, bảng đặc biệt xsmb t7, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 20/5/2023.
Đặc biệt 70452
Giải nhất 64077
Giải nhì 44767 24888
Giải ba 25683 81997 59483
16534 45895 15457
Giải tư 0445 1674 9879 7857
Giải năm 1901 4137 7930
4334 1079 9162
Giải sáu 956 370 377
Giải bảy 99 33 04 27
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 27 30 33 34 34 37 4 45
52 56 57 57 62 67 70 74 77
77 79 79 83 83 88 95 97 99
Đầu Lô tô
0 01
1
2 27
3 30, 33, 34, 34, 37
4 4, 45
5 52, 56, 57, 57
6 62, 67
7 70, 74, 77, 77, 79, 79
8 83, 83, 88
9 95, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 70
1 01
2 52, 62
3 33, 83, 83
4 4, 34, 34, 74
5 45, 95
6 56
7 27, 37, 57, 57, 67, 77, 77, 97
8 88
9 79, 79, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 7 ngày 13/5/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 13/5/2023, bảng đặc biệt xsmb t7, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 13/5/2023.
Đặc biệt 19949
Giải nhất 70603
Giải nhì 83105 86922
Giải ba 04612 77933 98947
17393 21474 09615
Giải tư 4996 8991 7581 3443
Giải năm 2415 2468 9975
7844 5836 7768
Giải sáu 209 521 997
Giải bảy 68 90 08 10
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 09 10 12 15 15 21 22
33 36 43 44 47 49 68 68 68
74 75 8 81 90 91 93 96 97
Đầu Lô tô
0 03, 05, 09
1 10, 12, 15, 15
2 21, 22
3 33, 36
4 43, 44, 47, 49
5
6 68, 68, 68
7 74, 75
8 8, 81
9 90, 91, 93, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 90
1 21, 81, 91
2 12, 22
3 03, 33, 43, 93
4 44, 74
5 05, 15, 15, 75
6 36, 96
7 47, 97
8 8, 68, 68, 68
9 09, 49

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 7 ngày 6/5/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 6/5/2023, bảng đặc biệt xsmb t7, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 6/5/2023.
Đặc biệt 02904
Giải nhất 87627
Giải nhì 84022 69837
Giải ba 43316 26074 17200
07162 44168 45606
Giải tư 6611 3858 7560 8625
Giải năm 7551 8919 0927
7435 4397 8312
Giải sáu 438 142 508
Giải bảy 16 26 19 62
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 06 08 11 12 16 16 19
19 22 25 26 27 27 35 37 38
42 51 58 60 62 62 68 74 97
Đầu Lô tô
0 00, 04, 06, 08
1 11, 12, 16, 16, 19, 19
2 22, 25, 26, 27, 27
3 35, 37, 38
4 42
5 51, 58
6 60, 62, 62, 68
7 74
8
9 97
Đuôi Lô tô
0 00, 60
1 11, 51
2 12, 22, 42, 62, 62
3
4 04, 74
5 25, 35
6 06, 16, 16, 26
7 27, 27, 37, 97
8 08, 38, 58, 68
9 19, 19

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 7 ngày 29/4/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 29/4/2023, bảng đặc biệt xsmb t7, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 29/4/2023.
Đặc biệt 54639
Giải nhất 71291
Giải nhì 41698 59064
Giải ba 63882 53656 95705
24224 25635 22662
Giải tư 8260 0406 4970 2455
Giải năm 1445 6930 6352
4790 5507 1824
Giải sáu 123 603 919
Giải bảy 91 31 29 21
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 06 07 19 21 23 24 24
29 30 31 35 39 45 52 55 56
60 62 64 70 82 90 91 91 98
Đầu Lô tô
0 03, 05, 06, 07
1 19
2 21, 23, 24, 24, 29
3 30, 31, 35, 39
4 45
5 52, 55, 56
6 60, 62, 64
7 70
8 82
9 90, 91, 91, 98
Đuôi Lô tô
0 30, 60, 70, 90
1 21, 31, 91, 91
2 52, 62, 82
3 03, 23
4 24, 24, 64
5 05, 35, 45, 55
6 06, 56
7 07
8 98
9 19, 29, 39

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 7 ngày 22/4/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 22/4/2023, bảng đặc biệt xsmb t7, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 22/4/2023.
Đặc biệt 64652
Giải nhất 14539
Giải nhì 92652 95297
Giải ba 95663 75831 78042
71169 20553 16952
Giải tư 1443 5271 6924 9301
Giải năm 1177 8032 9908
2351 6303 1361
Giải sáu 261 724 234
Giải bảy 23 97 41 22
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 08 22 23 24 24 31 32
34 39 41 42 43 51 52 52 52
53 61 61 63 69 71 77 97 97
Đầu Lô tô
0 01, 03, 08
1
2 22, 23, 24, 24
3 31, 32, 34, 39
4 41, 42, 43
5 51, 52, 52, 52, 53
6 61, 61, 63, 69
7 71, 77
8
9 97, 97
Đuôi Lô tô
0
1 01, 31, 41, 51, 61, 61, 71
2 22, 32, 42, 52, 52, 52
3 03, 23, 43, 53, 63
4 24, 24, 34
5
6
7 77, 97, 97
8 08
9 39, 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 7 ngày 15/4/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 15/4/2023, bảng đặc biệt xsmb t7, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 15/4/2023.
Đặc biệt 27414
Giải nhất 11010
Giải nhì 41330 97277
Giải ba 74505 02583 25729
18319 80920 81572
Giải tư 1080 8991 4942 4123
Giải năm 9035 2575 9988
6255 7699 0135
Giải sáu 777 921 304
Giải bảy 11 53 81 27
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 10 11 14 19 20 21 23
27 29 30 35 35 42 53 55 72
75 77 77 80 81 83 88 91 99
Đầu Lô tô
0 04, 05
1 10, 11, 14, 19
2 20, 21, 23, 27, 29
3 30, 35, 35
4 42
5 53, 55
6
7 72, 75, 77, 77
8 80, 81, 83, 88
9 91, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 30, 80
1 11, 21, 81, 91
2 42, 72
3 23, 53, 83
4 04, 14
5 05, 35, 35, 55, 75
6
7 27, 77, 77
8 88
9 19, 29, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 7 ngày 8/4/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 8/4/2023, bảng đặc biệt xsmb t7, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 8/4/2023.
Đặc biệt 29815
Giải nhất 36073
Giải nhì 85333 58920
Giải ba 97433 78280 03170
06858 88255 88818
Giải tư 2712 0016 1596 5386
Giải năm 0744 4503 9287
3859 3643 8366
Giải sáu 075 849 001
Giải bảy 12 54 73 22
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 1 12 12 15 16 18 20 22
33 33 43 44 49 54 55 58 59
66 70 73 73 75 80 86 87 96
Đầu Lô tô
0 03
1 1, 12, 12, 15, 16, 18
2 20, 22
3 33, 33
4 43, 44, 49
5 54, 55, 58, 59
6 66
7 70, 73, 73, 75
8 80, 86, 87
9 96
Đuôi Lô tô
0 20, 70, 80
1 1
2 12, 12, 22
3 03, 33, 33, 43, 73, 73
4 44, 54
5 15, 55, 75
6 16, 66, 86, 96
7 87
8 18, 58
9 49, 59

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 7 ngày 1/4/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 1/4/2023, bảng đặc biệt xsmb t7, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 1/4/2023.
Đặc biệt 70344
Giải nhất 29158
Giải nhì 24102 22255
Giải ba 23385 08995 78861
88142 93756 42929
Giải tư 0962 4828 0948 7865
Giải năm 5076 2309 1465
4650 5070 1375
Giải sáu 549 093 772
Giải bảy 09 18 34 91
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 09 18 28 29 34 42 44 48
49 50 55 56 58 61 62 65 65
70 72 75 76 85 9 91 93 95
Đầu Lô tô
0 02, 09
1 18
2 28, 29
3 34
4 42, 44, 48, 49
5 50, 55, 56, 58
6 61, 62, 65, 65
7 70, 72, 75, 76
8 85
9 9, 91, 93, 95
Đuôi Lô tô
0 50, 70
1 61, 91
2 02, 42, 62, 72
3 93
4 34, 44
5 55, 65, 65, 75, 85, 95
6 56, 76
7
8 18, 28, 48, 58
9 09, 9, 29, 49

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 7 ngày 25/3/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 25/3/2023, bảng đặc biệt xsmb t7, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 25/3/2023.
Đặc biệt 32273
Giải nhất 26774
Giải nhì 47449 00099
Giải ba 42018 44879 34758
02573 53468 78759
Giải tư 1143 4584 9372 9795
Giải năm 3750 9885 2890
9364 0917 2156
Giải sáu 114 430 214
Giải bảy 74 22 98 97
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 14 17 18 22 30 43 49 50
56 58 59 64 68 72 73 73 74
74 79 84 85 90 95 97 98 99
Đầu Lô tô
0
1 14, 14, 17, 18
2 22
3 30
4 43, 49
5 50, 56, 58, 59
6 64, 68
7 72, 73, 73, 74, 74, 79
8 84, 85
9 90, 95, 97, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 90
1
2 22, 72
3 43, 73, 73
4 14, 14, 64, 74, 74, 84
5 85, 95
6 56
7 17, 97
8 18, 58, 68, 98
9 49, 59, 79, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 7 ngày 18/3/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 18/3/2023, bảng đặc biệt xsmb t7, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 18/3/2023.
Đặc biệt 57570
Giải nhất 25444
Giải nhì 05260 51308
Giải ba 14099 69326 17323
52596 06495 47274
Giải tư 1522 2679 3931 2502
Giải năm 2734 6503 6147
0437 5088 0227
Giải sáu 897 979 581
Giải bảy 44 97 13 93
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 08 13 22 23 26 27 31
34 37 44 44 47 60 70 74 79
79 81 88 93 95 96 97 97 99
Đầu Lô tô
0 02, 03, 08
1 13
2 22, 23, 26, 27
3 31, 34, 37
4 44, 44, 47
5
6 60
7 70, 74, 79, 79
8 81, 88
9 93, 95, 96, 97, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 60, 70
1 31, 81
2 02, 22
3 03, 13, 23, 93
4 34, 44, 44, 74
5 95
6 26, 96
7 27, 37, 47, 97, 97
8 08, 88
9 79, 79, 99

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2023)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ
crumbsofexpression cycLetherapydoc guamtroikatours Le2siciLietraveL theschooLoffLuency brentwoodsurvey icemachinediscount heatingindc themahatmaandthedoctor dimensionaLecoLogy impactgLobaLinc wfwuLianwang chuphinhcuoibinhduong deLices-cuLinaires warbirdentertainment gingerandthegeek arLie-consuLting set-de-jazz dttxcn2 noithatbinhdan myrosepompon