Kết quả xổ số miền trung Chủ Nhật hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 5/2/2023

Khánh Hòa Kon Tum
G8
86
14
G7
073
179
G6
7729
6521
7771
7297
9646
6929
G5
8618
0930
G4
20104
62492
13155
79608
80867
87649
63220
41486
96167
73159
64808
53579
96617
69627
G3
21742
26317
37010
48710
G2
78563
00570
G1
77852
75948
ĐB
478056
980385
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 , 4, 8 , 8
1 7, 8 0, 0, 4, 7
2 0, 1, 9 7
3 0
4 2, 9 6, 8
5 2, 5, 6 9
6 3, 7 7
7 3 0, 9, 9
8 6 5, 6
9 2 7

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 29/1/2023

Khánh Hòa Kon Tum
G8
20
36
G7
455
634
G6
2363
0100
1576
3593
0311
3916
G5
8828
5523
G4
13913
26331
39564
22770
48173
64714
10182
72522
93986
03406
84499
71103
35283
50987
G3
30164
71539
09865
22961
G2
32987
32571
G1
11543
74575
ĐB
703228
192275
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 , 0 , 3, 6
1 3, 4 1
2 0, 8, 8 2, 3
3 1, 9 4, 6
4 3
5 5
6 3, 4, 4 1, 5
7 0, 3 1, 5, 5
8 2, 7 3, 6, 7
9 3, 9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 22/1/2023

Khánh Hòa Khánh Hòa Khánh Hòa Khánh Hòa
G8
81
81
81
81
G7
302
302
302
302
G6
8571
2060
0447
8571
2060
0447
8571
2060
0447
8571
2060
0447
G5
3839
3839
3839
3839
G4
37030
27075
65063
07556
11018
26108
22094
37030
27075
65063
07556
11018
26108
22094
37030
27075
65063
07556
11018
26108
22094
37030
27075
65063
07556
11018
26108
22094
G3
34668
71278
34668
71278
34668
71278
34668
71278
G2
56791
56791
56791
56791
G1
71483
71483
71483
71483
ĐB
344924
344924
344924
344924
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Khánh Hòa Khánh Hòa Khánh Hòa
0 , 2, 8 , 2, 8 , 2, 8 , 2, 8
1 8 8 8 8
2 4 4 4 4
3 0, 9 0, 9 0, 9 0, 9
4
5 6 6 6 6
6 0, 3, 8 0, 3, 8 0, 3, 8 0, 3, 8
7 1, 5, 8 1, 5, 8 1, 5, 8 1, 5, 8
8 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3
9 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 15/1/2023

Kon Tum Khánh Hòa
G8
53
00
G7
294
145
G6
6665
5930
4509
8855
3986
9802
G5
3994
4198
G4
37230
54776
61003
53020
40964
20983
20165
76044
14307
77067
22866
67697
12902
07372
G3
05583
86205
08873
96200
G2
95824
63269
G1
25032
98474
ĐB
104478
416748
Phóng to
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 , 3, 5 , 0, 0, 2, 7
1
2 0, 4
3 0, 0, 2
4 4, 5, 8
5 3 5
6 4, 5, 5 6, 7, 9
7 6, 8 2, 3, 4
8 3, 3 6
9 4, 4 7, 8

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 8/1/2023

Khánh Hòa Kon Tum
G8
40
97
G7
524
050
G6
0217
9591
8226
8984
8937
8867
G5
3338
1103
G4
23834
74903
05185
35353
21387
84017
16964
60822
23863
76497
71813
52531
40626
14295
G3
44940
08822
25577
74520
G2
00132
08655
G1
80592
70683
ĐB
735768
968604
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 , 3 , 3, 4
1 7, 7 3
2 2, 4 0, 2, 6
3 2, 4, 8 1, 7
4 0, 0
5 3 0, 5
6 4, 8 3
7 7
8 5, 7 3, 4
9 1, 2 5, 7, 7

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 1/1/2023

Kon Tum Khánh Hòa
G8
22
78
G7
857
025
G6
2677
8070
4565
4128
6164
1016
G5
0058
8291
G4
67611
32780
45676
40032
51911
66537
43125
42816
17683
21052
80002
98666
41587
52863
G3
00432
35553
55898
37552
G2
99822
62140
G1
81227
88528
ĐB
454379
313644
Phóng to
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 , 2
1 1, 1 6
2 2, 2, 5, 7 5, 8, 8
3 2, 2, 7
4 0, 4
5 3, 7, 8 2, 2
6 3, 4, 6
7 0, 6, 7, 9 8
8 0 3, 7
9 1, 8

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 25/12/2022

Kon Tum Khánh Hòa
G8
36
54
G7
260
728
G6
6423
1625
4619
2423
0319
6547
G5
2757
3442
G4
13380
24887
02729
96077
70128
78870
79180
32148
81647
34676
15426
14701
06239
25296
G3
52654
98695
64393
00639
G2
71676
95926
G1
16751
96160
ĐB
521078
245326
Phóng to
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 , 1
1 9
2 3, 5, 8, 9 3, 6, 6, 6, 8
3 6 9, 9
4 2, 7, 8
5 1, 4, 7 4
6 0 0
7 0, 6, 7, 8 6
8 0, 0, 7
9 5 3, 6

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 18/12/2022

Khánh Hòa Kon Tum
G8
70
68
G7
926
128
G6
8355
5535
0769
9481
4205
3435
G5
0911
0094
G4
28751
76819
88605
09325
46423
98677
32273
73824
69236
69332
94952
18179
44811
83333
G3
32011
82403
76495
91810
G2
73630
77628
G1
07930
13558
ĐB
640806
167460
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 , 3, 5, 6 , 5
1 1, 1, 9 0, 1
2 3, 5, 6 4, 8, 8
3 0, 0, 5 2, 3, 6
4
5 1, 5 2, 8
6 0, 8
7 0, 3, 7 9
8 1
9 4, 5

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 11/12/2022

Khánh Hòa Kon Tum
G8
46
73
G7
770
897
G6
1412
7069
5502
2948
9347
3492
G5
5525
9698
G4
34958
34873
49221
41079
99599
62960
34187
12502
26719
21978
13037
87020
60607
55765
G3
59387
89345
23798
87605
G2
79998
80725
G1
52721
82040
ĐB
196869
718120
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 , 2, 5, 7
1 2 9
2 1, 1, 5 0, 0, 5
3 7
4 5, 6 0, 7, 8
5 8
6 0, 9, 9 5
7 0, 3, 9 3, 8
8 7, 7
9 8, 9 7, 8, 8

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 4/12/2022

Khánh Hòa Kon Tum
G8
40
61
G7
115
044
G6
2904
8722
7632
8720
0381
8915
G5
3869
7699
G4
58234
71041
50957
75053
98724
50581
89490
47623
39172
59268
92449
88352
75811
59994
G3
79187
53643
20611
34976
G2
76327
01066
G1
95905
02211
ĐB
853245
662829
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 , 4, 5
1 5 1, 1, 1
2 2, 4, 7 0, 3, 9
3 4
4 0, 1, 3, 5 4, 9
5 3, 7 2
6 9 1, 6, 8
7 2, 6
8 1, 7 1
9 0 4, 9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 27/11/2022

Khánh Hòa Kon Tum
G8
39
70
G7
732
047
G6
4523
7875
7632
2969
1403
3901
G5
4577
4840
G4
37407
33560
35756
47889
87077
20806
69745
73706
81174
99003
84829
73882
94580
28568
G3
13683
95581
16209
14332
G2
26728
06214
G1
25923
24415
ĐB
392878
236392
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 , 6, 7 , 3, 3, 6, 9
1 4, 5
2 3, 3, 8 9
3 2, 9 2
4 5 0, 7
5 6
6 0 8, 9
7 5, 7, 7, 8 0, 4
8 1, 3, 9 0, 2
9 2

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Trung (Cập nhật mới nhất năm 2023)

Xổ số Miền Trung (XSMT, XSMTRUNG) được mở thưởng vào lúc 17h10' tất cả các ngày trong tuần (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh miền Trung.

Lịch quay số mở thưởng XSMT:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Phú Yên, Thừa Thiên Huế
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Đắc Lắc, Quảng Nam
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Đắc Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Kon Tum, Khánh Hòa
Chia sẻ
crumbsofexpression cycLetherapydoc guamtroikatours Le2siciLietraveL theschooLoffLuency brentwoodsurvey icemachinediscount heatingindc themahatmaandthedoctor dimensionaLecoLogy impactgLobaLinc wfwuLianwang chuphinhcuoibinhduong deLices-cuLinaires warbirdentertainment gingerandthegeek arLie-consuLting set-de-jazz dttxcn2 noithatbinhdan myrosepompon